Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(5. 12. 1986)


Problém č. 1177 – originál

Miroslav Bílý, Nýrsko

Pomocný mat 5. ťahom (2–6)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kg5, Pc2 (2), č. Ke4, Dc6, Vd7, Ve5, Sf5, Pc5 (6), čierny začne a pomáha bielemu dať mat piatym ťahom, 2 riešenia.

Miroslav Bílý z Nýrska je špecifickým typom šachového skladateľa. Takmer výlučne sa zaoberá jediným druhom problémov – pomocnými matmi Českej úlohovej školy. Vo svojich úlohách sa snaží o vytvorenie úplných echových modelových matov. Veľký dôraz kladie na ekonómiu nielen bielych, ale aj čiernych kameňov. Dnešný originál je typickým príkladom jeho skladateľského štýlu. Ak riešitelia objavia záverečné matové obrazce, samotné riešenie už nebude veľmi ťažké. Za úplné vyriešenie úlohy je možné získať 10 bodov. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1171 (V. Pachman): Pokusy 1.Sd6?, 1.Se5?, 1.Sf4? nevychádzajú kvôli vyvráteniam 1...Sc5!, 1...Sd4!, 1...Se3!. Úlohu rieši jedine 1.Sc7! s hrozbou 2.Je4 Kh1 3.Sh3 Sg1 4.Jh2 mat. Po obrane 1...Sg1 nasleduje 2.Jf5 Kh1 3.Jh4 S ľub. 4.Sg2 mat. Na 1...Sb6 vychádza 2.K:b6 (tu sa prejavil zmysel úvodného ťahu) Kg1 3.Jh1! K:h1 4.Sh3 mat. Očarujúca a veľmi ekonomická úloha, charakteristická pre tvorbu vynikajúceho československého veľmajstra. Tak znel posudok rozhodcu súťaže. Žiaľ, je to jeden z posledných medzinárodných úspechov dnes už nežijúceho skladateľa.


Z tvorby Miroslava Bílého

Prinášame ešte jednu úlohu, ktorá pravdepodobne nebola publikovaná v našej tlači. Probleemblad č. 1985, b. Kc5, Pc2, d2 (3), č. Ke5, Df6, Vd4, Vf4, Sb1, Pe4 (6), B: Df6-h3 – P4x. A: 1.Sa2 d3 2.Se6 c4 3.Vd5 c:d5 4.Sf5 d4 mat. B: 1.e3 c3 2.Sf5 c:d4 3.Ke4 Kc4 4.Df3 d3 mat. Dokonalý pomocný mat, ktorý poteší každého priaznivca Českej úlohovej školy.


Vzad <<  >> Vpred