Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 11. 1986)


Problém č. 1176 – originál

Zdeněk Libiš, Lysice

Samomat 4. ťahom (9–5)Kontrolná notácia: b. Kf1, Dh6, Vb4, Vc8, Sh3, Jg2, Jg5, Pb2, h4 (9), č. Kf5, Sh5, Jg4, Jh1, Pf2 (5), biely začne a donúti čierneho dať mat 4. ťahom.

Samomat Zdeňka Libiša narobí riešiteľom určite väčšie ťažkosti, ako predchádzajúce úlohy. Biely musí hrať tak, aby najneskôr 4. ťahom donútil čierneho, aby mu dal mat. Pre určitú obťiažnosť časť riešenia prezradíme. Biely zahrá 1.Da6! tempo. Po obranách 1...Se8, Sf7 vychádza 2.V:e8, J:f7 a čierny je prinútený hrať 2...Jg3 mat. Ako bude postupovať po silnejších obranách 1...Ke5, Sg6(!)? Prezradíme ešte to, že obidva varianty končia v štvrtom ťahu modelovými matmi. Za úplné a správne vyriešenie problému je možné získať 4 body. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1170 (Ing. Bidleň): Autorovou intenciou bola zdanlivá hra 1...S:h1 2.Vf3 J:f3 mat, kontrastujúca s riešením 1.f3 Kd1 2.f2 Je2 mat. Žiaľ, v pozícii sa vyskytuje aj vedľajšie riešenie 1.f:g3 c:d3 2.g2 Jf3 mat. Za úplné vyriešenie úlohy priznávame 4 body. Škoda peknej myšlienky. Úloha by sa možno dala prepracovať do pozície: b. Ke2, Sb7, Sd6, Jd2, Jg3, Pd3, g4, h2 (8), č. Kg1, Dh1, Sa8, Sh4, Jg5, Pd4, f4 (7) – P2x. Riešenie sa zachováva, iba zdanlivá hra sa pozmení: 1...S:h1 Je4 2.Jf3 mat. Čo na to autor?


Zdanlivá hra v pomocnom mate

Zdanlivá hra v pomocnom mate je vždy podmienená jediným faktorom, neexistenciou čistého tempového ťahu, ktorý by udržal pripravený variant. Konštrukčné zvládnutie témy je často pomerne náročné a práve táto oblasť núka ešte veľké možnosti. Klasické pomocné maty (v ktorých začína čierny), sa objavujú pomerne zriedkavo. Jeden príklad z posledného obdobia: E. Klemanič, Probleemblad 5, 1986. P3X. b. Kd1, Jb5, Pa5, b2, e4 (5), č. Kc5, Vb7, Vb6, Sa6, Jc4, Pb7, c7, c6, d4, d2 (10). Zdanlivá hra: 1...Jd6 2.Vb4 Ke2 3.Sb5 J:b7 mat. Riešenie: 1.Jd6! Jc7 2.Sc4 K:d2 3.Vb5 Ja6 mat. Grimshawov priesečník, dva modelové maty a rozdielne čisté tempové ťahy bieleho dodávajú úlohe určitú harmóniu.


Vzad <<  >> Vpred