Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(21. 11. 1986)


Problém č. 1175 – originál

Viačeslav K. Piľčenko, ZSSR

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: b. Kg7, Dg1, Vh5, Vh6, Ja7, Jd5, Sc3, Pb2, d3, e7, f3 (11), č. Kc5, Pb3, b4, c6, d7, e3, f4 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom.

V modernej dvojťažke známeho sovietskeho skladateľa netreba prehliadnuť zvodnosti 1.e8D?, 1.Sf6?, 1.Se5?. V úlohe nájdeme štvorfázovú zámenu matov a hier, Banného tému a tému návratu. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1169 (Ing. Hernádi): I. 1.Sg8 K:f5 2.Kc5 Ke4 3.Sh7 mat. II. 1.Jg6 K:f5 2.Kc5 Ke4 3.Je5 mat. III. 1.Vh5 K:f4 2.Kd6 Ke4 3.Vh4 mat. IV. 1.Jg4 K:f4 2.Kd6 Ke4 3.Je5 mat. Dva pekné maty spracoval autor v štyroch riešeniach a dosiahol štvornásobnú tému návratu. V pozícii vychádza aj "pekné" vedľajšie riešenie: 1.Jg4 K:f4 2.Jf6 Ke5 3.Jd7 mat (s čistým matom). Túto nekorektnosť bude možné odstrániť len po pridaní nejakého čierneho kameňa. Za správne riešenie bolo možné získať 15 bodov.


Ešte k problému č. 1137

Originál č. 1137 (Klemanič), pôvodne obsahoval závažný tematický duál. Aj po prípadnej oprave bude musieť byť vylúčený z Celoročnej skladateľskej súťaže, lebo sa našiel úplný predchodca. K. Strzala, Szachy 1983, I. cena. b. Kf4, De8, Vd1, Vd5, Sc2, Sf2, Pa6, b3, e5 (9), č. Kc6, Sf5, Jb8, Jd7, Pc7, e6, b4, h3 (8) – Mat 2. ťahom. 1.Se4?, Vc1, Sd3!. Obsah je úplne rovnaký. (Šachové umenie č. 10/1986, 7079).


Šachový zväz NDR, komisia pre úlohy a štúdie, vypísali Medzinárodný tematický turnaj trojťažiek na tému: Biela figúra vstupuje na pole, ktoré opustila čierna figúra (téma Umnova). Úlohy zasielajte do 31. mája 1987 na adresu: S. Dittrich, Salvador Allende str. 216, Karl-Marx-Stadt, 9044, NDR. Rozhodcom súťaže je Dieter Müller.


Vzad <<  >> Vpred