Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(14. 11. 1986)


Problém č. 1174 – originál

Alfreds Dombrovskis, ZSSR

Mat 2. ťahom (7–9)Kontrolná notácia: b. Kh1, Da7, Se3, Vd1, Vf1, Jd8, Je6 (7), č. Ke5, Va6, Vc5, Sc4, Sh8, Pd6, e4, g5, h6 (9), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Autora dnešného originálu, Alfredsa Dombrovskisa, netreba zvlášť predstavovať. Patrí medzi najlepších svetových skladateľov dvojťažiek a jeho vklady do klenotnice kompozičného šachu sú dobre známe. Patrí medzi otcov modernej dvojťažky, položil základy témy hrozbových paradoxov, ktorá je právom pomenovaná jeho menom. Aj dnešná dvojťažka sa vyznačuje modernosťou, obsahuje zámeny matov, kombinované s úvodníkovými a hrozbovými paradoxmi. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1168 (Nandráži): Zdanlivá hra: 1...d3 2.De4 mat. Rieši 1.e4! s hrozbou 2.Dc2 mat. Obrany: 1...d3, Sd2, Kd3 2.Da2, Je5, De2 mat. Zámena matu a pridaný variant 1...Kd3 2.De2. Autor si zaslúži pochvalu za veľmi dobrý úvodník.


Alfreds Dombrovskis

Uverejnenie reprodukcie nasledujúcej úlohy pripomína známe porekadlo o nosení dreva do lesa. Veď prototyp Dombrovskisovej témy je preslávený v celom šachovom svete. Ale určite nebude na škodu vrátiť sa k úlohe ktorej právom patrí označenie nesmrteľná.

Probleemblad, 1958, I. cena. b. Ke5, Da4, Ve4, Sh6, Jc2, Jh5, Pb4 (7), č. Kd3, Df1, Se1, Je8, Pa6, b6, c3, f2 (8) – mat 2. ťahom. Pokus: 1.Sc1? hrozí 2.f4 mat. Vyvracia 1...Sd2!. Pokus: 1.Jg3? hrozí 2.Vd4 mat. Vyvracia 1...De2!. Rieši 1.Je3!! hrozí 2.Dc2 mat. Obrany: 1...Sd2, De2 2.Jf4, Vd4 mat. Vynikajúci mechanizmus umožňujúci úvodník, ktorý dáva dve voľné polia. Keď Dombrovskis uverejnil túto dvojťažku, zrejme netušil, akú "skladateľskú búrku" spôsobí...


Vzad <<  >> Vpred