Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 10. 1986)


Problém č. 1168 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kd1, Dg2, Vb1, Jb5, Jd7, Sg3, Pe2 (7), č. Kc4, Dh6, Sf4, Je5, Pc5, d4, h5 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Po štvorročnej prestávke sa v našom Šachovom okienku opäť predstavuje mladý prešovský skladateľ, Artúr Nandráži. V peknej dvojťažke spracoval zámenu jedného matu a obrany. Veríme, že s kompozičným šachom mieni aj naďalej systematicky pracovať. Želáme mu mnoho ďalších zaujímavých nápadov. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1162 (Pintér): 1. riešenie: 1.Kh3 0-0-0 2.Jg2 Vh1 mat. 2. riešenie: 1.Kg1 Jg4 2.Vg2 0-0-0 mat. Dvojnásobné využitie veľkej rošády, raz v prvom a raz v druhom ťahu. Ide o pomerne zriedkavé spojenie tohto prvku. Obidva maty sú ekonomické a modelové. Úloha pôsobí veľmi pekným a estetickým dojmom. Celkove bolo možné získať 4 body.


Rošáda v šachovej skladbe

Dnes sa rošády vyskytujú v šachových úlohách pomerne často. Obvykle sú príjemným a efektným spestrením pre riešiteľov. Priamych matových úloh, v ktorých je využitá rošáda, nájdeme pomerne málo. Skladatelia ich využívajú najčastejšie v spojení s retroanalýzou. Najvďačnejšou oblasťou pre tento druh problémov sú pomocné maty. Konečný efekt je vysoký najmä vtedy, ak rošáda je využitá viackrát. Jeden príklad z dávnejšej minulosti: Árpád Földeák, Die Schwalbe, 1955. Biely: Ke1, Va1, Vb1, Pb3. Čierny: Kd3, Vh2, Pf3. Riešenie: 1.Vf2 0-0-0 2.Ke2 Vhe1 mat, 1.Kc2 Va2 2.Kc1 0-0 mat. Dve rôzne rošády v miniatúrnom prevedení. Táto tematika je vhodná aj pre začínajúcich skladateľov.


Vzad <<  >> Vpred