Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 11. 1986)


Problém č. 1173 – originál

Ivan Soroka, ZSSR

Samomat 2. ťahom (9–5)Kontrolná notácia: b. Ke4, Dd4, Va1, Vh1, Sa6, Je3, Jg4, Pd2, f2 (9), č. Ke2, Vb5, Se1, Pg6, g5 (5), biely začne a prinúti čierneho, aby mu dal mat 2. ťahom.

Dnešný originál je prvým samomatom v našej skladateľskej súťaži exoproblémov. Biely musí hrať tak, aby donútil čierneho dať mu mat 2. ťahom. Čierny sa snaží výzvu znemožniť. Schematicky zápis riešenia tohto paradoxného druhu problémov vyzerá takto: 1.bč 2.bč x. Menej skúsených riešiteľov upozorňujeme, že obidve strany si v samomate nepomáhajú, ale naopak, odporujú! Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1167 (Pankratiev): Zdanlivé hry: 1...Jd3, Jb3 2.Jd4, J:f4 mat. Zvodnosť: 1.Jf7? hrozí 2.Jd4 mat. Obrany: 1...Jf5, Jb3 2.J:f4, Jg5 mat. Vyvracia 1...Je4!. Riešenie: 1.Je4! hrozí 2.J:f4 mat. Obrany: 1...Jd5, Jd3 2.Jd4, Jg5 mat. Bohaté zámeny obrán a matov, kombinované s úvodníkovými témami. Žiaľ, v riešení sa vyskytuje duál, ktorý bodujeme: 1...Jd5 2.Jd4 aj Sg4 mat! Autor by sa mal pokúsiť o opravu úlohy. Celkovo bolo možné získať 3 body.


Priebežný stav riešiteľskej súťaže

V riešiteľskej súťaži riešilo zatiaľ 21 riešiteľov. Iba ôsmi z nich získali viac ako polovicu možných bodov! Aj medzi nimi sú rozdiely pomerne veľké. S exoproblémami sa riešitelia dokázali vyrovnať veľmi dobre, ale prekvapuje, že oveľa väčšie problémy narobili dve uverejnené štúdie. Škoda, že po probléme 1169 mnohí riešitelia vzdali súťaž. Priebežné poradie vyzerá takto: 54 bodov: Ing. Majerčin, Ing. Holubec, 51 bodov: Wittner (všetci Košice), 49 bodov: Paluška (Michalovce), 48 bodov: Bunganič (Humenné), 42 bodov: Janočko (Humenné), 40 bodov: Svrček (Vrútky), 30 bodov: Kurjan (Poproč).


Vzad <<  >> Vpred