Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(19. 12. 1986)


Problém č. 1179 – originál

Ján Patarák, Martin

Pomocný mat 4. ťahom (4–2)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kb4, Jh4, Jh5, Pd2 (4), č. Kg4, Dd1 (2), čierny začne a pomáha bielemu dať mat 4. ťahom, 2 riešenia.

Autor dnešného originálu, Ján Patarák, mal svoju prvotinu uverejnenú pred štyrmi rokmi práve v našom Šachovom okienku. Skladať začal v období, keď v Košiciach pôsobilo niekoľko talentovaných skladateľov, vysokoškolákov (Salai jr., Križovenský, Packa). To výrazne ovplyvnilo rýchly, rast mladého skladateľa, a preto nie je ani čudné, že prvé významné úspechy prišli veľmi skoro. Ján Patarák si najviac váži tretiu cenu, udelenú P. Rehmom v medzinárodnej súťaži Šachového umenia. Autor sa venuje skladaniu exoproblémov, pričom ťažiskom jeho tvorby sú pomocné maty Českej školy. Sám zastáva názor, že kvalita týchto úloh je podmienená obojstrannou ekonómiou a úplnou analógiou matových obrazcov. To je aj návod pre našich riešiteľov, o čo v dnešnom probléme pôjde. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1173 (Soroka): Pokus 1.Va2(A)? tempo. Vyvracia 1...S:f2(b)!. Pokus 1.Vh2(B)? tempo. Vyvracia 1...S:d2(a)!. Rieši 1.Jf5! tempo. Obrany: 1...S:d2(a), S:f2(b) 2.Va2(A), Vh2(B) g:f5 mat. Téma úvodníkových antiparadoxov, pomenovaná podľa sovietskeho skladateľa Banného. Forma samomatu tu umožnila ekonomickú pozíciu. Obsah je jednoliaty a zrozumiteľný. Škoda prílišnej symetrie. Za správne riešenie priznávame dva body.


K starším problémom

Ako nám oznámil autor problému č. 1160, J. Fomičev, novú pozíciu mu navrhol Vladimir Sergejev z Kujbyševa, ktorý sa takto stáva spoluautorom.

Problém č. 1170 bol nekorektný. Autor (A. Bidleň) našiel, vlastnú verziu, úlohu opravil pridaním čiernej veže na h3. Nová pozícia: b. Ke2, Sd5, Sd6, Jd2, Jg3, Pc2, g4 (7), č. Kg1, Vd3, Vh3, Sh1, Sh4, Pc3, d4, f4, g5 (9). Riešenie je analogické s uverejneným originálom.


Vzad <<  >> Vpred