Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 1. 1987)


Problém č. 1185

Alexandr V. Galickij

Šachmatnoje obozrenije 1893

Mat 3. ťahom (5–6)Kontrolná notácia: b. Kh1, Dh7, Sd1, Pd2, g4 (5), č. Kf4, Sc7, Jg8, Pe5, g5, h2 (6), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Jedným z najlepších šachových skladateľov Ruska minulého storočia bol A. V. Galickij (1863-1921). Prvé vyznamenanie získal v roku 1885. Celkovo mal uverejnených okolo 1860 úloh. Pričom ďalšia tisícka ani uverejnená nebola. Veľkú pozornosť venoval forme svojich skladieb, výbornej konštrukcii i náročnému riešeniu. Idea dnešnej úlohy je vskutku originálna. Vhodne ju dopĺňa dobrý úvodník. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Budú zaradené do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže. Navyše však jeden z riešiteľov, ktorí zašlú najpodrobnejšie riešenie, dostane knižnú odmenu.


Riešenie problému č. 1179 (J. Patarák): Okrem autorovej intencie 1.Df1 Jf3 2.Kf5 Jg5 3.Ke5 Kc5 4.Df5 d4 mat a 1.Df3 Jf6+ 2.Kf4 Jg4 3.Ke4 Kc4 4.Df4 d3 mat, vychádza aj séria vedľajších riešení: 1.De1 (Da1), f6+ 2.Kf4 Kc4 3.De5 Jd5+ 4.Ke4 d3 mat s poprehadzovaním jednotlivých ťahov. Typický český pomocný mat s poschodovým echom. Dobrá ekonomická skladba, ktorú však kazí viacero vedľajších riešení. Nakoľko všetky majú jeden a ten istý matový obrazec, priznávame za ne 4 body navyše. Celkovo bolo možné získať 12 bodov. A to sa podarilo iba niekoľkým riešiteľom.


Skladateľská súťaž

Telovýchovná jednota Caissa Zvolen vypísala nový kompozičný turnaj v štyroch oddeleniach: A – dvojťažky (rozhodca J. Valuška), B – trojťažky (J. Šťastný), C – dvojťahové samomaty (Š. Blunár), D – dvojťahové pomocné maty (B. Sivák). V oddeleniach A, B nie sú povolené viaceré riešenia. V celom turnaji nie sú prípustné skladby s premenenými figúrami. Úlohy treba zasielať najneskôr do 14. 3. 1987 na adresu: Jozef Linder, Pod Kozákom 709, 962 38 Sliač-kúpele.

Ing. Oto Mihalčo opravuje problém č. 1096 uverejnený 24. 5. 1985 do nasledovnej pozície: b. Ke1, Va2, Sc5, Pa7, b4, c6 (6), č. Ka8, Pc7, f3 (3) – mat štvrtým ťahom. Pričom riešenie vyzerá takto: 1.Sg1 f2+ 2.V:f2 K:a7 3.Vf5+ Ka6 4.Va5 mat, 3...Kb8 4.Vf8 mat. Prípadné námietky proti skladbe zasielajte na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred