Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 1. 1987)


Problém č. 1184 – originál

Milenko Dukić, Juhoslávia

Mat 3. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: b. Kc8, Dh3, Pb4, c2, e4, f5 (6), č. Kc6, Pd4, d5, f4 (4), biely začne a dá tretím ťahom mat.

Ďalší originál v našej rubrike je opäť zo zahraničia. Tvorivý skladateľ z Osijeku zaslal trojťažku vo forme mereditky. Riešenie tejto pomerne nenáročnej práce zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1178 (Ing. M. Svítek): A-pozícia: 1.Df6? 1...e:d4 2.V:d4 mat, ale 1...Kc4!, 1.Db6? 1...Kc4 2.Db3 mat, ale 1...e:d4!, 1.Va4? 1...K:c5 2.V:e5 mat, ale 1...e:d4!, 1.V:e5? 1...K:e5 2.D:g5 mat, ale 1...Kc4!. Prvé riešenie: 1.Jb5!! tempo 1...K:c5, K:c6, K:e6 2.Ja7, V:e5, Jc7 mat. Druhé riešenie: 1.Jf3!! tempo, 1...K:c6, K:e4, K:e6 2.Da8, Je1, V:e5 mat. B-pozícia: 1.Db6? 1...c:d4 2.V:d4 mat, ale 1...Ke4!, 1.Df6? 1...Ke4 2.Df3 mat, ale 1...c:d4!, 1.Vg4? 1...K:e5 2.V:c5 mat, ale 1...c:d4!, 1.V:c5? 1...K:c5 2.D:a5 mat, ale 1...Ke4!, Prvé riešenie: 1.Jf5!! tempo, 1...K:c6, K:e5, K:e6 2.Je7, Jg7, V:c5 mat. Druhé riešenie: 1.Jb3! tempo, 1...K:c4, K:c6, K:e6 2.Jc1, V:c5, Dg8 mat. Po sérii zvodníkov v oboch pozíciách prichádzajú dve zaujímavé riešenia. Zvlášť vynikajú výborné úvodníky dávajúce čiernemu kráľovi voľné polia. Zriedkavý problém s neobvyklými dvoma riešeniami i tzv. optickým dvojníkom. Zásluhou toho však autor dosiahol nevídaný komplex zámen matov a obrán. Hoci treba ešte raz podotknúť, že mnohí skladatelia i rozhodcovia považujú optické otáčanie pozícií za menejcenné. S riešiteľsky vďačnou prácou si poradili všetci riešitelia. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 4 body.


Úspechy skladateľov z nášho kraja

Tradične veľkej pozornosti šachových skladateľov sa teší súťaž začínajúcich autorov. Trochu výnimkou čo do množstva skladateľov bol turnaj za rok 1983. Rozhodne sa to však netýkalo kvality vyznamenaných úloh. Medzi nimi na 4. a 7. mieste skončil Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi. K peknému úspechu mu srdečne blahoželáme a verme, že ďalšie vyznamenania nedajú na seba dlho čakať.


Vzad <<  >> Vpred