Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 3. 1987)


Problém č. 1191 – originál

Milenko Dukić, Juhoslávia

Mat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Ke7, Da2, Ve1, Pf3, f4 (5), č. Kd5, Vc4, Je6, Pc6, e4 (5), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Náš už pomaly tradičný prispievateľ z Juhoslovanského mesta Osijek je predovšetkým trojťažkárom. Nie je mu cudzia ani dvojťažka. Čo dokumentuje aj jeho dnešný originál. Pochváliť ho nemožno za horší a pomerne okatý úvodník, ale hodnotné sú variabilné maty i ekonomická pozícia. Riešenie tejto mereditky zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1185 (A. V. Galickij): Skladbu nerieši ani 1.K:h2? s hrozbou 2.Df5 mat, 1...Jh6 2.Dd3, ale 2...J:g4+!!. Podobne nestačí 1.Dh3? Ke4!. Také uvádzali riešenia niektorí z riešiteľov. Správne je jedine 1.Dc2! s tichou hrozbou 2.Dc3, biely hneď v druhom ťahu neberie strelca, ale vynucuje obranu 2...e4 a tým otvorenie línie c7-f4. Prípadne je možné 2...Ke4 3.Dc4 mat. Hlavné obrany čierneho sú po odchode strelca 1...Sb8 2.Db3! e4 3.D:b8 mat a 1...Sd6 2.Dd3! e4 3.D:d6 mat. Zaujímavý je aj posledný variant 1...Kg3 2.d3 Kh4 3.D:b2 mat. Všetky tematické maty sú modelové, čo spolu s originálnou myšlienkou "prenasledovania" strelca dámou radí prácu medzi najlepšie diela Českej školy minulého storočia. Pochopiteľne nemožno opomenúť maximálne využitý materiál na oboch stranách. Za správne riešenie sa dali získať najviac 3 body. Tak ako bolo uvedené pri zverejnení originálu za najpodrobnejšie zaslané riešenie získava jeden riešiteľ knižnú odmenu. Je ním Stanislav Kovaľský, S. A 22/10 Gelnica 056 01. Srdečne blahoželáme. Jemu i ďalším, ktorí riešili správne, sa zaratúvajú body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Definitívny konečný stav riešiteľskej súťaže

Riešiteľská súťaž, v ktorej konkurovali skladby rôznych žánrov zahrňovala problémy č. 1155-1180. Oproti predbežnému stavu došla jedna oprávnená námietka k problému č. 1176, ktorý má aj dve vedľajšie riešenia 1.Ve4! a 1.Dg7! s variantami 1...Se8, Sf7, Sg6 2.V:e8, Vf8, Vf8+, Sf7 3.Jg3, Jg3, Jg3 mat. Tým bolo možné získať za riešenie problému č. 1176 maximálne 12 bodov. Celkovo za všetky skladby súťažiace v riešiteľskej súťaži t. j. za č. 1155-1180 mohli získať riešitelia maximálne 130 bodov. A to sa nepodarilo nikomu. Ako vyzerá poradie? O prvé miesto sa delia Jozef Majerčin a Ing. Jozef Holubec obaja z Košíc s rovnakým ziskom 122 bodov. Tretí skončil Ján Janočko z Humenného, keď získal 105 bodov. Poradie na ďalších miestach vyzerá nasledovne: F. Paluška (Michalovce) – 96 bodov, V. Bunganič (Humenné) a M. Svrček (Martin) – 94 bodov, L. Wittner (Košice) – 67 bodov, M. Kurjan (Poproč) – 30 bodov, L. Milder (Košice) – 12 bodov, T. Kaminský (Košice), M. Vadás (Košice), E. Háp (Košice) po 4 body. Knižné odmeny získavajú prví traja a žrebom F. Paluška a L. Wittner. Všetkým srdečne blahoželáme!


Vzad <<  >> Vpred