Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(24. 4. 1987)


Problém č. 1197 – originál

Michal Hlinka, Košice a

Emil Vlasák, Ústi nad Labem

Biely remizuje (5–5)Kontrolná notácia: b. Kd3, Vh2, Vh7, Pa2, a3 (5), č. Kd8, Vb2, Pc2, e2, g2 (5), biely začne a aj pri najlepšej hre čierneho zremizuje.

Ďalšia štúdia riešiteľskej súťaže je od skúsenej dvojice československých autorov. Obidvaja už dosiahli viaceré úspechy i jednotlivo. Venujú však značnú pozornosť aj vzájomnej spolupráci. Jej výsledkom je i dnešná pomerne náročná skladba, ktorá by mala značne rozčleniť pole riešiteľov. Na pomoc riešiteľom môžeme uviesť toľko, že biely nezabráni premene aspoň jedného čierneho pešiaka a záverečná pozícia po 18. ťahoch sa končí opakovaním ťahov. Nakoľko štúdia je značne rozsiahla s množstvom podvariantov, budeme hodnotiť aj nie úplné riešenia menším ako päťbodovým ziskom. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1191 (M. Dukić): Ak skladbu rieši úvodník berúci čierny kameň (hoci je to pešiak) a pritom ním obsadzuje biela figúra jedno voľné pole okolo čierneho kráľa, potom možno jednoznačne hovoriť o istom nedostatku úlohy. V tomto prípade by sa však problém bez takého prehrešku asi nedal urobiť. Trochu ho kompenzuje obsah práce. Teda po 1.V:e4 hrozí 2.D:c4 mat, čierny sa môže brániť odclonením bielej figúry 1...Jd4 2.Ve5 mat, odchodom čierneho kráľa z matovej siete 1...Kc5 2.Da5 mat, uvoľnením 1...c5 2.Da8 mat. Pestré maty so zaujímavými obrannými i škodlivými motívmi. Netradičný problém v úspornom podaní. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


K posledným majstrovstvám sveta v riešení šachových skladieb sa ešte raz vrátime prostredníctvom jednej štúdie, ktorá bola tiež predložená na riešenie. Usporiadatelia vybrali na súťaž až dve práce V. Halberstadta. Pritom však obe sa ukázali nekorektné. O tom aká pozornosť sa venovala preskúšaniu vybraných problémov svedčí aj nasledovná štúdia. V. Halberstadt, Curiosities 1954, b. Ke1, Ve5, Sa7, Sc8 (4), č. Kd6, Va8, Pc3 (3) – biely vyhrá. Riešenie je nasledovné: 1.Ve6+ Kc7 2.Ve7+ Kd8 3.Vd7+ Ke8 4.Vc7 Kd8 5.Sb6 V:c8 6.Vh7+ Ke8 7.Sc7 a ľahko vyhrá. Avšak problém je po 4...c2 5.Kd2 c1D 6.K:c1 Sb6 7.V:c8 neriešiteľný. Nájsť túto nekorektnosť by nemal byť veľký problém aj pre priemerného riešiteľa. Tomu sa však mala venovať pozornosť tým skôr, že skladba bola predložená na tak významnej súťaži.


Vzad <<  >> Vpred