Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 4. 1987)


Problém č. 1198 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: b. Kf4, Da1, Vd1, Vh2, Jb5, Pb2, d2, f2, f3 (9), č. Ke2, Sd8, Se6, Jg5, Pc3, d6, e3, h3 (8), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Dnešný originál patrí už skúsenému autorovi z Bardejovského okresu. Po určitej prestávke sa opäť predstavuje našim čitateľom a to svojim najobľúbenejším druhom skladieb – dvojťažkou. Je syntézou viacerých moderných tém. Hlavnú úlohu v nej zohráva biely pešiak d2. Určitý nedostatok, ktorý zrejme objavia všetci riešitelia kompenzuje rôznymi témami nasýtené riešenie. Odporúčame všimnúť si aj tri zvodnosti. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1192 (Ing. A. Bidleň): Úvodník síce berie dve voľné polia okolo čierneho kráľa, ale dáva za to dve iné. 1.Jf3! s hrozbou 2.D:d5+ K:d5 3.Jf6 mat, 1...K:f3 2.D:d5+ Kg4 3.Vg7 mat, 1...Kf5 2.D:d5+ Kg6 3.J:h4 mat, 2...K:g4 3.h2 mat, 1...Kd3 2.D:d5+ Kc3 3.Dd2 mat, 2...Jd4 3.Ve3 mat. Oprava skladby uverejnenej v nekorektnej forme už v roku 1982 sa vydarila. Hoci riešenie nie je uhladené. Ani v jednom variante nemožno hovoriť o ekonomických matoch, tobôž o matoch modelových. Napriek tomu upúta široký akčný rádius čierneho kráľa i biela bezpešiakova konštrukcia. Skladba trochu charakterizuje súčasnú priemernú úroveň slovenskej trojťažky. Rozhodne v poslednej dobe v celosvetovom meradle ubúdajú klasické trojťažky. Je však nutné skladať iba české trojťažky, alebo trojťažky so supermodernými témami? Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Úspechy skladateľov nášho kraja

Skladatelia z Východoslovenského kraja nepatria ani z kvantitatívneho ani z kvalitatívneho hľadiska v celoslovenskom meradle k bezvýznamným. Dosahujú mnohé významné úspechy aj v zahraničí.

To dokumentujú i dnešné príklady. M. Hlinka z Košíc získal cenu v súťaži Mat-Pat 1983-85 za nasledovnú štúdiu. b. Kd3, Vh1, Se3, Pb7 (4), č. Ke8, Ve5, Jd7, Pa6, e7 (5), biely vyhrá. Riešenie je veľmi bohaté, preto ho uvádzame iba v skrátenej forme. 1.Vh8+ Kf7 2.Vd8 Vb5 3.V:d7 Ke6 4.Vc7 Kd6 5.Sf4+ e5 6.S:e5+ K:e5 7.Vc5+ a biely vyhrá, 2...Vd5+ 3.Kc4 Vb5 4.V:d7 Ke6 5.Sb6 V:b6 6.Kc5 Vb1 7.Vc7 Vc1+ 8.Kb6 Vb1+ 9.Ka7 a vyhrá. 2...Jb8 3.V:b8 Vb5 4.Kc4 Ke6 5.Sb6 V:b6 6.K:c5 Vb1+ 7.Kc6 Vc1+ 8.Kb6 Vb1+ 9.Ka7 a vyhrá. Syntéza troch myšlienok, ktoré už autor spracoval, ale zatiaľ iba v jednotlivých prácach.

Ing. O. Mihalčo z Košíc získal pochvalnú zmienku v šachovo-exotickej krajine – Mongolsku. V bohate oboslanej súťaži roku 1985 konkuroval nasledovnou trojťažkou. b. Ke7, Dc7, Jc3, Je4, Pb5, h3 (6), č. Kd4, Sh7, Pb6, d2, d3, e5 (6) – 3X. Rieši: 1.Jd1! s hrozbou 2.Jf6 a 3.Dc3 mat, 1...K:e4 2.Dc4+ Kf3 (f5) 3.Dg4 mat, 1...S:e4 2.Dc3+ Kd5 3.Je3 mat, 1...Kd5 2.Jf6+ Kd4 3.Dc3 mat. Klasická česká trojťažka v dvanásťkameňovom podaní.


Vzad <<  >> Vpred