Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 3. 1987)


Problém č. 1192 – originál

Ing. Anton Bidleň, Humenné

Mat 3. ťahom (8–10)Kontrolná notácia: b. Kd1, Db7, Va4, Ve7, Sc7, Sd7, Je5, Jg4 (8), č. Ke4, Sg8, Ja3, Je6, Pb3, c4, c5, d5, h3, h4 (10), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Dnešný problém je autorskou opravou skladby uverejnenej už 8. 10. 1982. Vtedy bola úloha č. 946 neriešiteľná. Ing. A. Bidleň ju opravil a bude konkurovať v tohtoročnej riešiteľskej i skladateľskej súťaži. Témou skladby sú ekonomické maty a zaujme hlavne biela bezpešiaková konštrukcia. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1186 (V. V. Kičigin): Úvodník "obetujúci" vežu nebol ťažko objaviteľný. 1.Dd5!! tempo, 1...K:a5, Ka3, Kc3, S ľub. 2.Sd2, Db3, Dd2, Sd2 mat. Toľko autorom uvádzané riešenie. Pri podrobnejšej analýze nájdeme však ešte zdanlivú hru 1...Kc5 2.Sf8 mat i zvodník 1.Sd2+? Kc5 2.Dd5 mat, ale 1...Ka3!. To všetko obohacuje skladbu o zámenu dvoch matov. Napriek tomu je to však málo na to, aby si práca kládla vyššie ciele. Za riešenie tejto "českej" takmer miniatúry bolo možné získať maximálne 2 body.


Opravy starších problémov

A. N. Pankratiev opravuje svoj problém č. 1167 zo dňa 26. 9. 1986 do nasledovnej pozície: b. Kh7, Da3, Va7, Vf8, Sf3, Sh8, Jd6, Je2 (8), č. Ke6, Vb8 Sd7, Sd8, Jc5, Je3, Pb6, c2, c4, c6, e7, f4, g2, h5 (14) – 2X. Riešenie ostáva nezmenené 1.Je4!. Tým sa odstraňuje duál, ktorý kazil skladbu v pôvodnej verzii.

Jozef Pintér z Bratislavy upravuje svoj pomocný mat druhým ťahom, ktorý bol uverejnený pod č. 1162 dňa 22. 8. 1986 do nasledovnej pozície b. Ke1, Va1, Jf6 (3), č. Kg2, Jf4, Pc3, g3 (4) – P2X, 2 riešenia. 1. riešenie 1.Kg1 Jg4 2.g2 0-0-0 mat, 2. riešenie 1.Kh3 0-0-0 2.Jg2 Vh1 mat. Doslovne ide iba o úpravu pôvodnej verzie, pretože aj v prvej podobe bola práca korektná a záleží len od autora, v ktorej forme ju nechá konkurovať v súťaži.

Ďalším skladateľom, ktorý sa vrátil k svojmu staršiemu nekorektnému problému je Ing. Tichomír Hernádi z Komárna, jeho pomocný mat 3. ťahom uverejnený pod č. 1169 dňa 10. 10. 1986 mal vedľajšie riešenie. Sám autor ho odstraňuje pridaním čierneho jazdca na pole b6. Pôvodný obsah – štyri riešenia – sa tým nemení.

Všetky tri opravované skladby nie sú súčasťou riešiteľskej súťaže. Napriek tomu toho, kto nájde v opravách nekorektnosti a zašle ich do redakcie, odmeníme knihou.


Vzad <<  >> Vpred