Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(17. 4. 1987)


Problém č. 1196 – originál

Ján Janočko, Humenné

Mat 2. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kd6, Dd1, Pb2, d5, f2 (5), č. Kd4, Pc4, d2, d3, e4 (5), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Dnešná práca mladého skladateľa obsahuje dve zdanlivé hry 1...c3, e3 2.Da4, Dg4 mat i viacero zvodností. Tie spolu s riešením vytvárajú zámeny matov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1190 (L. Knotek): Skladbu rieši nenápadný, ale presný ústup bieleho kráľa. 1.Kg1! s hrozbou 2.Da2 mat, 1...Je5 (Jc5, Jb6), D:g7, 2.e:f8J (e:f8J), e:d8J mat. Prednosťou problému sú hlavne premeny bieleho pešiaka na jazdca i zaujímavý úvodník. Táto skladba bola jednou zo štvorice originálov autora zaslaných na Wainwrightov memoriál, ktorý vypísal "American Chess Bulletin". Zhodou okolností všetky práce získali rovnaké vyznamenanie – 2. čestné uznanie (hoci neskôr sa ukázala jedna vyznamenaná skladba ako nekorektná). Napriek tomu bol Knotkov vstup na medzinárodnú kompozičnú scénu úspešný. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po 9. kole

Nová riešiteľská súťaž bola vypísaná v prvej tohtoročnej rubrike. Prvým problémom bola skladba č. 1182. Dnes uvádzaný predbežný stav zahrňuje č. 1182-1190. Za správne a úplné riešenia týchto problémov sa dalo získať maximálne 24 bodov. A to sa podarilo viacerým riešiteľom. Plný bodový zisk má zatiaľ 7 riešiteľov v abecednom poradí: Ing. J. Holubec (Košice), S. Kovaľský (Gelnica), J. Majerčin (Košice), A. Nandráži (Prešov), F. Paluška (Michalovce), Ing. J. Ružinský (Košice), M. Svrček (Martin). Ďalšie poradie vyzerá nasledovne: 21 bodov: J. Janočko (Humenné), F. Zgola (Košice), 13 bodov: V. Bunganič (Humenné), 12 bodov: J. Barani (Harichovce), 10 bodov: F. Kupec (Košice), 7 bodov: M. Bednár (Kurima), 5 bodov: V. G. Tretjak (Jelšava), 3 body: P. Korfanta (Gelnica), 2 body: O. Kysela (Poprad), V. Vokál (Košice).

Vyrovnanú prvú sedmičku riešiteľov môžu preriediť nasledujúce náročnejšie skladby (mnohoťažky a štúdie), ktoré sú pripravené. Bez šance získať knižnú odmenu nie sú ani tí, ktorí už nejaké body stratili, alebo začnú riešiť až teraz. Podľa propozícií našej súťaže získajú knihu aj traja riešitelia, ktorí budú mať na konci na svojom konte aspoň 50 percent možných bodov. Prípadné námietky proti predbežnému stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred