Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 5. 1987)


Problém č. 1202 – originál

I. Dovičák a Jozef Mičko, Košice

Prvá skladba autorov

Mat 2. ťahom (8–5)Kontrolná notácia: b. Ka8, Vc8, Vf4, Sg4, Jb5, Jd3, Pa7, d6 (8), č. Kd5, Vh7, Jb3, Pb6, e7 (5), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Dnes vítame do radov šachových skladateľov ďalšiu dvojicu nádejných autorov. Obaja majú 18 rokov a študujú na gymnáziu na Šmeralovej ulici v Košiciach. Ich prvotina nenesie žiadne znaky neskúsenosti. Spracováva tému blokovania polí okolo čierneho kráľa. Celá myšlienka i konštrukcia sú podané veľmi úsporne a jednotne. Autori urobili prvý správny krok v šachovej kompozícii a veríme, že sa v krátkej budúcnosti dočkáme ich ďalšieho rastu i kvalitných problémov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1196 (J. Janočko): Najprv dve zdanlivé hry 1...c3, e3 2.Da4, Dg4 mat. Zvodnosti: 1.Dg1? s hrozbou 2.Dg7 mat, 1...e3 2.Dg4 mat, ale vyvracia 1...c3!, 1.Da1? s hrozbou 2.Da7 mat, 1...c3 2.Da4 mat, ale vyvracia 1...e3!, 1.Dh1? s hrozbou 2.Dh8 mat, 1...e3 2.Dh4 mat, ale vyvracia 1...c3!. Rieši 1.D:d2!! s hrozbami 2.Dc3 a De3 mat, 1...c3, e3 2.D:c3, D:e3 mat. Trojfázová zámena jedného matu (po 1...e3) a dvojfázová zámena ďalšieho matu (po 1...c3). Pričom však varianty z riešenia nemožno považovať za plnohodnotné. Nenáročná dvojťahová skladba v symetrickom prevedení, ktoré je okrem okatého úvodníka ďalším mínusom. Za správne riešenia bolo možné získať maximálne 2 body.


Memoriál V. Pachmana a dr. J. Fritza

Býva dobrým zvykom vedeckotechnického oddelenia ÚV ČSZTV vydávať pri príležitosti významných kompozičných súťaží Metodické dopisy. Ten posledný je venovaný skladateľskej Šachovej súťaži ÚV ČSZTV C 30. 9. 1985 – Memoriál Vladimíra Pachmana a dr. Jindřicha Fritza. Brožúra formátu A-4 obsahuje predbežný výsledok turnaja, ktorý prebehol v štyroch oddeleniach. Oddelenie trojťažiek a mnohoťažiek rozhodoval Ing. M. Šindelář, štúdie dr. J. Pospíšil a pomocné maty prof. K. Mlynka. Memoriál sa stretol s nebývalým záujmom hlavne v zahraničí. Súťažilo spolu 487 skladieb od 244 skladateľov z 22 štátov celého sveta. Viacero vyznamenaní získali aj naši autori, pričom najväčšie v oddelení mnohoťažiek a štúdií (prvú cenu v mnohoťažkách získal L. Salai jr. z Martina, prvú cenu delil v oddelení štúdii J. Polášek z Prahy). V záplave kvalitných úloh a skladateľov sa nestratil ani Michal Hlinka z Košíc. Získal jedno čestné uznanie (za spoločnú skladbu s L. Salaiom ml.) i ďalšie dve pochvalné zmienky. Turnaj bol veľmi dobrou propagáciou kompozičného šachu i uctením si pamiatky našich dvoch významných bývalých veľmajstrov.


Vzad <<  >> Vpred