Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 12. 1986)


Problém č. 1181 – originál

Emil Klemanič, Košice

Biely remizuje (2–5)

žartovný problémKontrolná notácia: b. Kd8, Va8 (2), č. Kh3, Pe4, f4, g4, h4 (5), biely začne a remizuje, žartovný problém.

Je tu koniec roka a s ním sa na každom kroku stretávame s humorom a dobrým vtipom. Ani naše Šachové okienko nezabúda popriať všetkým riešiteľom a skladateľom veľa pekných zážitkov so šachovnicou aj bez nej. Dnešná štúdia sa veľmi dobre hodí k silvestrovskému stolu. Po svojom tretom ťahu biely ohlási teoretickú remízu. Postup čiernych pešiakov bude možné zadržať len stočením šachovnice (vytvorením valca). Žiaľ, diagram nášho okienka je zdrojom špecifických problémov, kvôli ktorým nie je možné tento ťah hneď vykonať. Veža na a8 má tiež funkciu maliara, natierača. Ako ju využije? Odporúčame, aby ste úlohu riešili priamo z diagramu alebo šachovnice, ktorá je úplná a svojím označením dostupná aj začiatočníkovi. Jedného vylosovaného riešiteľa, z tých, ktorí si poradia s problémom, odmeníme peknou knihou. Svoje riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1175 (Piľčenko): Zvodnosť 1.e8D? tempo. Obrany: 1...d6, c:d5 2.D:c6, Dc8 mat. Vyvracia 1...b:c5!. Zvodnosť 1.Se5?(A) tempo. Obrany: 1...c:d5, K:d5 2.Dc1, Sc3 mat. Vyvracia 1...d6!(b). Zvodnosť 1.Sf6?(B) tempo. Obrany 1...d6, Kd6 2.Dc1, Sd4 mat. Vyvracia 1...c:d5(a)!. Riešenie: 1.Dc1! tempo. Obrany: 1...d6(b), c:d5(a) 2.Sf6(B), Se5(A) mat. Navyše ešte vychádzajú varianty 1...b:c3, e2 2.D:c3, Dg1 mat. V štyroch fázach autor podáva bohaté zámeny matov, obrán a hier. Okrem toho tu nájdeme hru troch rôznych batérií, trojnásobnú tému návratu a Banného tému. Zvodníky dávajú kráľovi voľné pole a úvodník umožňuje nový variant. Dobrý a jednotný obsah. Jedna z najlepších tohtoročných úloh!


Vzad <<  >> Vpred