Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(13. 2. 1987)


Problém č. 1187 – originál

Ing. Oto Mihalčo, Košice

Biely vyhrá (5–5)Kontrolná notácia: b. Kf5, Vc7, Pb2, g5, g6 (5), č. Kf8, Vh2, Pb3, b4, c2 (5), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vyhrá.

O päť dní to bude práve desať rokov, čo mal autor dnešného originálu uverejnenú prvotinu. A nie je to náhoda, že to bolo práve v našom Šachovom okienku. Za spomínané obdobie zložil cca 300 skladieb všetkých žánrov, z ktorých uverejnil asi polovicu. Jeho obľúbeným druhom prác sú aj štúdie, čo potvrdzuje i dnešný originál. Charakterizuje ho materiálna rovnováha i nebezpečne vyzerajúci pešiaci. Po zreteľnom úvodníku musí hrať biely presne. Odporúčame hľadať aj za čierneho najsilnejšie protiťahy. Skladba obsahuje spolu šesť ťahov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1181 (E. Klemanič): Hneď na úvod treba podotknúť, že riešiť žartovné úlohy je veľmi náročné. Tým skôr, ak ide o zložitejšie myšlienky v nich spracovávané. Nebolo to inak ani u našej Silvestrovskej žartovnej štúdie. Hoci sme veľa napovedali už pri zverejnení práce, správne riešenie nezaslal nikto. Takže uvádzame autorský žart v plnom znení. Biela veža v prvom ťahu skočí mimo šachovnice na "osmičku" vedľa nášho diagramu. Čierny ťahá ľubovoľným pešiakom do dámy. Biela veža majúc funkciu natierača vo svojom druhom ťahu zotrie všetky číslice vľavo od nášho diagramu, čierny opäť postupuje do dámy svojím pešiakom a hrozí si ju v nasledujúcom ťahu postaviť. Ale biely vo svojom treťom ťahu stočí šachovnicu do horizontálneho valca, čím sa čierny pešiak nemôže premeniť na dámu. Totiž nie je schopný dosiahnuť posledné pole premeny na prvom rade a neustále pochoduje po valci. Tým vznikne teoretická remíza. Túto ťažkú prácu sme nezaratúvali do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Predbežný konečný stav riešiteľskej súťaže

Problémom č. 1180 sme uzavreli našu dlhodobú riešiteľskú súťaž. Oproti predošlému poradiu veľké zmeny nenastali. Situácia na čele vyzerá teda nasledovne: O prvé miesto sa delia J. Majerčin a Ing. J. Holubec obaja z Košíc so ziskom 122 bodov. Ďalej nasledujú J. Janočko (Humenné) – 97 bodov, F. Paluška (Michalovce) – 96 bodov, 94 bodov: V. Bunganič (Humenné), M. Svrček (Martin), 67 bodov: L. Wittner (Košice). Medzi ďalšími riešiteľmi sú Kurjan (Poproč) – 30 bodov, Milder (Košice) – 12 bodov atď. Námietky proti tomuto stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie. Mená výhercov prinesieme pri zverejnení definitívneho konečného stavu.


Vzad <<  >> Vpred