Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 2. 1987)


Problém č. 1188 – originál

Jurij N. Jakovlev, ZSSR

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: b. Kh3, Vc6, Vf3, Sc2, Jd7, Jf8, Pd3, f4, g7 (9), č. Kf5, Vf7, Sa7, Pe3, e5, g6 (6), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Po V. V. Kičiginovi je J. N. Jakovlev ďalším skladateľom z Permu. Svojimi doterajšími úspechmi zatiaľ nedosahuje úroveň kolegu. Rozhodne však patrí k známym dvojťažkárom. Jeho dnešná práca obsahuje viacero zvodností, ktoré súvisia s riešením. Pri ich vzájomnom porovnaní nájdeme aj určité paradoxné prvky. Riešenia tejto menej zložitej skladby zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1182 (A. N. Pankratiev): To, že v zvodnosti i riešení budú hrať batérie Dd1-Jd3-Jd5, bolo jasné hneď od začiatku. Najprv teda zvodník: 1.J3f4? s hrozbou 2.Vd7 mat, 1...D:c8, Va7 2.J5b4, Jf6 mat, ale vyvracia 1...Jf5!! Rieši skok druhého jazdca z batérie: 1.J5f4!! s obdobnou hrozbou, ako vo zvodnosti 2.Vd7 mat, 1...D:c8, Va7 2.J3b4, Je5 mat. Jednoducho podaná zámena dvoch matov. Základná schéma problému je známa a často používaná. V tomto prípade ide o vektory a4-d4 (pôsobí veža) a h8-d4 (pôsobí dáma), jeden zruší čierny sám odchodom z jednej tematických figúr a druhý uzavrie biely jazdec. Skladateľsky vďačná téma, s ktorou nemali riešitelia problémy. Maximálne bolo možné získať 2 body.


Majstrovstvá sveta v riešení šachových skladieb

Pred dvoma týždňami sme priniesli dve skladby z posledného vrcholu šachových riešiteľov. Autorom prvej z nich – dvojťažky – je E. H. Shaw, The Problemist 1942. Túto vzdušnú skladbu rieši jemne zvolený úvodník 1.Vg4! s hrozbou 2.Ve2 mat. K druhému problému – pomocnému matu 2. ťahom – patrí meno A. Schiffmann, Falkirk Herald 1930. Riešenie: 1.Db3 Kc7 2.Kd5+ Jd6 mat. Ostro pointovaný klasický pomocný mat. Ako sme už spomenuli minule, úroveň súťaže strácala hlavne množstvom nekorektnosti. A tie sa našli žiaľ, aj u predtým vyznamenaných skladieb. V čase počítačových kontrol to prekvapuje.


Vzad <<  >> Vpred