Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 4. 1987)


Problém č. 1194 – originál

Artúr Nandráži, Prešov

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Ka6, De2, Sb3, Sg5, Ja7, Jd4, Pa3, b7 (8), č. Kc5, Da1, Sf5, Pa2, b5, d2, d6, g6 (8), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Ďalšia originálna dvojťažka prešovského autora obsahuje jednu zdanlivú hru 1...D:d4 2.D:b5 mat. Nedalo by sa k skladbe prirobiť nejakú fázu navyše? Priamo sa núka zvodnosť 1.D:d2? a po 1...D:d4 by mohol vychádzať mat 2.Da5 mat, ale treba, pochopiteľne vyriešiť otázku pešiaka b5. V budúcnosti očakávame od autora viacfázové práce. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1188 (J. N. Jakovlev): Zvodnosti: 1.J:e5? hrozí 2.d4 mat, vyvracia 1...Sd4!, 1.J:g6? hrozí 2.Jf4 mat, vyvracia 1...e:f4!, 1.Sb3? hrozí 2.Se6 mat, vyvracia 1...V:d7!, 1.Kh4? hrozí 2.f:e5 mat, vyvracia 1...V:d7!. Rieši: 1.Jh7!! hrozí 2.f:e5 mat, 1...e:f4, e4, V:d7 2.d4, d:e4, Vf6 mat. Motivačne pestrá, ale nejednotná skladba. Viacero zvodníkov len okrajovo súvisí s riešením. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Ako zasielať originálne skladby

Nadväzujúc na minulú podrubriku o riešení problémov chceme dnes venovať pozornosť zasielaniu originálnych problémov. Aj tu sa vyskytuje viacero nedostatkov, ktoré často sťažujú prácu redaktorovi i obmedzujú styk redakcia – skladateľ. Predovšetkým býva pravidlom zasielať úlohy na diagramoch napečiatkovaných na osobitnom liste papiera. V prípade, že skladateľ nevlastní šachovú pečiatku, uvedie aspoň kontrolnú notáciu a podľa možností nakreslí diagram ručne aj s rozmiestnením figúr. Ďalej treba uviesť svoje meno a presnú adresu. Pri skladbe nesmie chýbať označenie počtu figúr (napr. 6+7), ak nie je uvedená kontrolná notácia, iba diagram. Pochopiteľne, treba napísať aj výzvu, či ide o dvojťažku, trojťažku. atď. Riešenie by malo byť na tej istej strane ako diagram. Skladba je totiž kontrolovaná priamo z diagramu.

Hlavne pre začínajúcich skladateľov ešte raz uvádzame: V riešení treba uviesť za prvým ťahom hrozbu, prípadne či ide o tempo. Netreba uvádzať tie ťahy čierneho, ktoré nekryjú hrozbu. Ak autor chce priblížiť určitú myšlienku, vzťah medzi zvodnosťami, zdanlivými hrami a riešením, mal by na to upozorniť. Napr. farebne zvýrazniť, označiť rôznymi písmenami, alebo uviesť v texte za riešením. Býva nepísaným pravidlom, že ak autor do 1 roka nedostane od redakcie, kde zaslal problém, odpoveď, môže skladbou sám ľubovoľne disponovať. V opačnom prípade redakcia, hlavne zahraničným autorom, zašle výstrižok uverejnenej práce. Na záver ešte jedna rada. Začínajúci autori sa môžu obrátiť na redakciu aj s prípadnými nedokončenými problémami. V rámci časových možností dostanú potrebné rady či usmernenia.


Vzad <<  >> Vpred