Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 10. 1987)


Problém č. 1223

Konrad Bayer

I. cena

Deutsche Schachzeitung 1866

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kh3, De8, Vc3, Ve3, Sb2, Se6, Jd5, Jg2, Pf5, g5 (10), č. Ke5, Dd4, Ve4, Jb8, Jh4, Pd6, g7 (7), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Autora dnešného problému zrejme netreba našim čitateľom osobitne predstavovať. V minulých dňoch uplynulo práve 90 rokov od jeho úmrtia. Dr. Konrad Bayer (10. 11. 1828 – 15. 10. 1897) bol rodákom z Olomouca, hoci v mnohých knihách je uvádzaný medzi rakúskymi skladateľmi. Patril k najvýznamnejším problémistom minulého storočia. Svoju pozornosť venoval predovšetkým mnohoťažkám. Vedel zložiť aj kvalitnú trojťažku i dvojťažku. Potvrdením toho je aj dnes reprodukovaná I. cena z významného nemeckého turnaja. Okrem iného bol aj redaktorom kompozičnej časti časopisu "Wiener Schachzeitung". K dnešnej dvojťažke neposkytneme žiadnu pomoc. Po prekvapujúcom úvodníku prichádzajú vtipné a originálne maty. Všetkým čitateľom i riešiteľom želáme príjemný pôžitok z riešenia tejto neobvyklej skladby. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1217 (P. Durst): Zdanlivé hry: 1...c4, J:d7, Ja6, V:c2 2.b:c4, Da8, Da8, Je3 mat. Zvodnosť: 1.D:g5? s hrozbou 2.Je3 a Je7 mat, čierny sa bráni odťahmi svojho strelca 1...Sf8 (Se7), S ľub. po diagonále c7-h2 (okrem Sf4) 2.Jf4 (Jf4), V:c5 mat, ale vyvracia 1...J:d7!. Rieši: 1.Sc8!! s hrozbou 2.V:c5 mat, 1...c4, Jd7, Ja6, V:c2, Kc6 2.Jb4, Sb7, Sb7, Je7, Jb4 mat. A ešte jeden tematický pokus 1.Sb5? V:e8!. Nápaditá moderná úloha so zámenami matov a ďalšími znakmi supermoderných tém. Napr. ťah Je7 vystupuje vo zvodnosti ako hrozba a v riešení ako variantový mat, podobne ťah Je3 v zdanlivej hre a vo zvodnosti. Hodnotu práce zvyšuje aj úvodník dávajúci voľné pole čiernemu kráľovi. Ďalší kvalitatívny skok levočského autora. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Vzad <<  >> Vpred