Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(16. 10. 1987)


Problém č. 1222 – originál

Ján Janočko, Humenné

pozri text (4–3)Kontrolná notácia: b. Ke2, Ve4, Jb3, Pa5 (4), č. Kb1, Pb2, e3 (3), čierny začne a napomáha bielemu tak, že ten mu svojím druhým ťahom dá mat, (pomocný mat druhým ťahom).

Skladba obsahuje dve pozície: A pozícia – diagram, B pozícia – výmena bieleho jazdca na poli b3 za bieleho strelca. V oboch pozíciách sú dve riešenia. Vzhľadom na to, že ide o neobvyklý druh problémov v našom ŠO, priblížime menej skúseným riešiteľom jedno z riešení v pozícií A: 1.Ka2 Jc5 2.Ka3 Va4 mat. Druhé riešenie pozície A a obidva riešenia pozície B zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese). Autor skladby Ján Janočko z Humenného venuje prácu svojej matke Helene Janočkovej. Aj táto jeho úloha dokazuje pestrosť jeho tvorby, v ktorej však prevládajú dvojťažky, trojťažky a pomocné maty. A čo dodať k dnešnému originálu? Nie je riešiteľsky náročný, vyniká maximálnym využitím materiálu na oboch stranách, záverečnými modelovými matmi a na dôvažok obsahuje aj jednu zdanlivú hru (1...Jd2+ 2.Ka2 Va4 mat). Nakoľko ide o exoúlohu, nemôže byť zaradená a hodnotená v našich ročných skladateľských turnajoch. Napriek tomu veríme, že bude spestrením riešiteľskej súťaže.


Riešenie problému č. 1216 (E. Převorovský): S náročnou skladbou sa riešitelia vyrovnali veľmi dobre. Väčšina našla tichý úvodník 1.Vb2! s prekvapujúcou hrozbou 2.Vc2 a 3.Vc5 mat. Prečo musela ísť biela veža práve na pole b2, sa ukáže hneď v prvom variante 1...Kc4 2.Se6+ Kd3 3.Jc5 mat. Prekrásny mat vychádza v nasledovnom variante 1...e6 2.Vb5+ Kc4 3.Jd6 mat. Typická skladba "českej školy úlohovej" s peknými modelovými matmi. Zvlášť vyniká súhra bielych figúr vo variante po 1...e6. Úsporná úloha s minimom materiálu a maximom obsahu. Tento problém bol posledným uverejneným ešte za života talentovaného skladateľa. V závere svojej krátkej skladateľskej tvorby sa venoval prevažne mnohoťažkám. Aj tam dosiahol rýchlo výrazné úspechy. Jeho úmrtím stratil československý kompozičný šach jednu z vychádzajúcich "hviezd" a neskôr iste aj výraznú osobnosť. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Vzad <<  >> Vpred