Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 11. 1987)


Problém č. 1228 – originál

Jevgenij V. Fomičev, ZSSR

Mat 4. ťahom (4–6)Kontrolná notácia: b. Kh4, Dc1, Sd4, Pb2 (4), č. Ka2, Va6, Pb6, c3, d5, h7 (6), biely začne a dá najneskôr štvrtým ťahom mat.

Po určitom čase sa opäť hlási známy sovietsky "nadšenec českej školy úlohovej". Tentoraz vkusne spojil modelové maty s klasickou témou Albino. Najprv treba si všimnúť jednu tematickú zdanlivú hru 1...Va3 2.b:a3 ľub. 3.D:c3 a 4.Db2 mat. Do hlavného obsahu patrí hrozbový variant a dve tematické obrany. Tým sa kompletne uzavrie štvornásobná hra bieleho pešiaka. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1222 (J. Janočko): Skladba mala byť spestrením riešiteľskej súťaže a mala názorne ukázať, čo je možné pri vzájomnej spolupráci oboch strán dokázať. Autorova intencia vyzerá nasledovne. A-pozícia: prvé riešenie 1.Ka2 Jc5 2.Ka3 Va4 mat, bolo vopred uverejnené. Druhé riešenie: 1.Kc2 Jd2 2.Kc3 Vc4 mat. Vychádzajú však aj duálové pokračovania 1.Ka2 Jd2 2.Ka1 Va4 mat a 1.Kc2 Jd2 2.Kc1 Vc4 mat. Horšie to vyzerá v B-pozícii. Autorské riešenia: 1.Ka1 Sc2 2.Ka2 Va4 mat a 1.Kc1 Sa2 2.Kc2 Vc4 mat. Opäť však duály typu 1.Ka1 Vd4 2.Kb1 Vd1 mat, 1.Ka1 Vf4 2.Kb1 Vf1 mat, 1.Kc1 Vd4 2.Kb1 Vd1 mat, 1.Kc1 Vg4 2.Kb1 Vg1 mat. Nepodarená práca, za ktorú mohli získať riešitelia spolu 10 bodov. V A-pozícii za druhé riešenie (prvé bolo prezradené) 2 body a za dva duály ďalšie dva body navyše, spolu A-pozícia 4 body. B-pozícia: 4 body za autorské riešenie a dva ďalšie za veľmi príbuzné a podobné duály. Spolu 6 bodov v B-pozícii.


Skladateľská súťaž

Švajčiarsky časopis "Neue Zürcher Zeitung" organizuje svoj 7. medzinárodný kompozičný turnaj pre dvojťažky (rozhodca – G. Mirri) a trojťažky (dr. K. Wenda). Skladby s ľubovoľnou témou treba zasielať najneskôr do 31. 12. 1988 na adresu vedúcej šachovej rubriky O. Vollenweiderovej, Rebhaldenstrasse 11, CH-8002 Zürich (Švajčiarsko).


Vzad <<  >> Vpred