Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 12. 1987)


Problém č. 1229 – originál

Štefan Sovík, Modra

Mat 3. ťahom (14–13)Kontrolná notácia: b. Kb1, Df1, Va3, Vd8, Sd7, Jd2, Jd3, Pb2, b5, c4, e4, f2, f5, g4 (14), č. Kd4, Da8, Vc7, Ve7, Sg8, Sh8, Ja4, Jg1, Pa5, b6, f3, g5, h2 (13), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat.

Dnes sa po dlhšej odmlke v našom Šachovom okienku opäť predstavuje známy a úspešný skladateľ z Modry – Štefan Sovík. Tento kvalitný autor hlavne trojťažiek prináša zaujímavú myšlienku, hoci nie úplne novú. Najprv si treba všimnúť dve zdanlivé hry 1...V:c4 a 1...V:e4. A okrem riešenia ešte jeden tematický zvodník. Pre pochopenie spracovávanej témy treba porovnať obe zdanlivé hry, zvodnosť a riešenie. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1223 (Bayer): Rieši prekvapujúci úvodník 1.Je7 s tempom. Biely si tým neguje hru dámy po e-vertikále. Ústrednou je hra čiernej dámy – 1... 2.V:e3 mat, 1...D:c3 2.S:c3 mat, 1...Dc4 2.V:c4 mat, 1...Dd5 2.Vc5 mat. Čierny si poškodí aj pri ďalších svojich ťahoch 1...V:e3+ 2.V:e3 mat, 1...Jbľub. 2.Jc6 mat, 1...Jhľub. 2.Jg6 mat, 1...d5 2.D:b8 mat, 1...g6 2.Dh8 mat. Na svoju dobu veľmi dobrá dvojťažka, ktorej hodnotu ešte zvyšuje fakt, že Konrad Bayer skladal tento druh problémov iba výnimočne. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 2 body.


Sovietske kompozičné súťaže

Redakcia Magadanský komsomolec – vypísala turnaj na trojťažky (rozhodca – M. Kuznecov), štvorťažky (J. Bohdanov), trojťažky-miniatúry (V. Kožakin). Úlohy v dvoch vyhotoveniach treba zasielať do 1. 2. 1988 na adresu: Redakcia Magadanský komsomolec, Proletarskaja ul. 14, Magadan 685 000.

Ďalšia súťaž je z toho istého mesta. Denník Magadanská Pravda organizuje konkurz na trojťažky, štúdie a trojťažky miniatúry s čiernou dámou. Skladby v dvoch vyhotoveniach zasielajte do 1. 3. 1988 na adresu: Redakcia Magadanská Pravda, Proletarskaja ul. 11, Magadan 685 000.


Vzad <<  >> Vpred