Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(11. 12. 1987)


Problém č. 1230 – originál

Viktor V. Kičigin, ZSSR

Mat 5. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: b. Ke7, Sb3, Sh4, Jd7, Pd2, e2, f3, g4 (8), č. Kf4, Sa1, Pb5, b6, c6, h7 (6), biely začne a dá najneskôr piatym ťahom mat.

Jednou z posledných úloh uverejnených tohto roku v Šachovom okienku je logická päťťažka. Jej obsah sa člení na viacero prípravných plánov, ktoré sú ukončené modelovým matom. Riešenie tejto pomerne náročnej práce zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1224 (M. Dukić): Na úvod rieši nie veľmi pekný prvý ťah 1.Sd4! berúci voľné pole c3 a vytvárajúci hrozbu 2.Sd5 mat. Čierny má dve obrany: 1...K:b4 2.Sc6+ Kc4 3.Ke4 ľub. 4.Sd5 mat, 2...Ka5 3.Sc5 ľub. 4.Va8 mat a 1...Kb5 2.Sc6+ Kc4 3.Sd5 mat, 2...Ka5 3.Sc5 ľub. 4.Va8 mat, ale aj duály v tretom ťahu 3.Va8 i 3.Jd3 (Jd5), atď. Za ne priznávame dva body navyše. Autor uvádza okrem riešenia aj dve zvodnosti 1.Se3? Kc3!! a 1.Vc8+? K:b4!!, ktoré sú však značne násilné, málo súvisia s hlavným obsahom a ľahko sa vyvracajú. Matové závery i celá hra bieleho sú dostatočne známe a obohrané. Taktiež chýba akákoľvek protihra čierneho. Za úplné riešenie bolo možné získať maximálne 4+2 t. j. 6 bodov. Z tých riešiteľov, ktorí zaslali podrobné riešenie i s nekorektnosťami, sme vyžrebovali a knihou odmeníme Milana Revaya zo Spišskej Novej Vsi.


Šachová skladba

Pred krátkym časom sa k šachovokompozičnej verejnosti dostalo už 15. číslo bulletinu "Šachová skladba". Jej obsah tvorí viacero zaujímavých správ, článkov i iných príspevkov. Z nich vyberáme: informáciu o XXX. zasadaní stálej komisie FIDE pre kompozičný šach, s ním spojené majstrovstvá sveta v riešení šachových problémov, s napätím očakávaná správa o III. svetovej súťaži v skladbe šachových problémov (v predbežnom výsledku je poradie na prvých štyroch miestach takéto 1. ZSSR – 197 bodov, 2. Poľsko – 158 bodov, 3. Juhoslávia – 150 bodov a 4. ČSSR – 135 bodov). Nechýbajú ani ďalšie originálne skladby, riešenia starších problémov i propozície nových turnajov.


Vzad <<  >> Vpred