Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 12. 1987)


Problém č. 1231

Vladimir Alexandrovič Koroľkov

2. čestné uznanie

Trud 1950

Biely vyhrá (5–5)Kontrolná notácia: b. Ka5, Sh6, Pa7, c3, f4 (5), č. Kd6, Vc1, Pb7, c6, f5 (5), biely začne a aj pri najlepšej hre čierneho vyhrá.

1. mája tohto roku stratil šachový svet ďalšieho význačného skladateľa, veľmajstra – Vladimira Alexandroviča Koroľkova (7. 11. 1907 – 1. 5. 1987). Bol autorom znamenitých štúdií. Prvotinu uverejnil v roku 1928. Jeho tvorbu možno rozdeliť na dve etapy. Do II. svetovej vojny prevažovali u neho takmer romantické práce podobajúce sa materiálne partiám z praktického šachu. Obsahovo to boli skladby plné zvratov, obetí figúr a prekvapujúcich premien na slabšie figúry. Nové ponímanie štúdií si vyžiadalo zmenu aj u Koroľkova. Po II. svetovej vojne – druhá etapa tvorby – sa viac orientoval na vzdušné ekonomické štúdie s vycibrenou myšlienkou. Jeho bohatú tvorbu dnes približujeme menej známou kompozíciou, ktorá má po vlažnom úvode neočakávaný záver. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1225 (A. N. Pankratiev): Zvodnosť 1.Vf8 ľub.? s hrozbou 2.Jfd6+ S:d6 mat, ale 1...Df6!, 1.De2? s hrozbou 2.Jed6+ S:d6 mat, ale 1...Vd3! Rieši 1.e8J! s hrozbou 2.J8d6+ S:d6 mat. Čierny sa bráni pokrytím poľa d6, 1...Df6 2.Jfd6+ S:d6 mat, 1...Vd3 2.J4d6+ S:d6 mat. Dombrovskisova téma (vyvrátenia zvodnosti umožňujú hrozbové maty v riešení) v jazdeckom prevedení. Originálny nápad pri mohutnej konštrukcii a jednotvárnej hre čierneho. Riešitelia sa so skladbou vyrovnali veľmi dobre, aj napriek netradičnému žánru. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 2 body do dlhodobej riešiteľskej súťaže.


Oprava staršieho problému

Autor problému č. 1210 V. V. Kičigin zo Sovietskeho zväzu ho opravuje pridaním čierneho pešiaka na poli d3. Tým sa odstraňuje škodlivý duál 2.De2. Pôvodné, autorom zamýšľané riešenie sa nemení.


Nová skladateľská súťaž

V Argentíne vypísali Memoriál José Mugnosa pre štúdie. Zásielky treba zasielať najneskôr do 30. 6. 1988 (najviac 2 od autora) na adresu: Juan Sebastian Morgado, Ajedrez de Estilo, Casilla de Corres 51, Sucursal 49, 1449 Buenos Aires (Argentína).


Vzad <<  >> Vpred