Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(23. 12. 1987)


Problém č. 1232 – originál

Štefan Sovík, Modra

Samomat 4. ťahom (10–8)Kontrolná notácia: b. Kb1, Dh7, Va6, Sh4, Jg6, Jg8, Pa2, d4, f2, h3 (10), č. Kf5, Se4, Jc2, Jd3, Pa3, b2, d5, f3 (8), biely začne a donúti čierneho, aby mu ten dal svojím štvrtým ťahom mat – samomat 4. ťahom.

Sériu riešiteľsky náročných problémov dnes uzatvárame predposledným originálom tohtoročného Šachového okienka. Tentoraz je to zaujímavý samomat s prekvapujúcimi záverečnými matmi. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1226 (P. Durst): Pred úvodníkom sú pripravené tri zdanlivé hry: 1...d4 2.Dd3+ Ke5 3.Ve6 mat, (2...Se4 3.De4 mat), 1...Se5 2.g4+ K:f4 3.Df3 mat, 1...Vd4 2.g4+ K:f4 3.D:d4 mat. Po úvodníku 1.Je6!! s hrozbou 2.J:g7+ V:g7 3.Df6 mat, sa všetko zamení 1...d4 2.g4+ Ke5 3.D:c7 mat, 1...Se5 2.Dd3+ Ve4 3.g4 mat, 1...Vd4 2.J:d4+ Ke5 3.Ve6 mat. Celkovú mozaiku skladby vhodne dokresľujú varianty 1...S:g3 (h:g3) 2.J:g7+ Kf4 3.Vg4 mat. Perfektná trojťažka s modernými zámenami – dvojfázová zámena troch hier, pričom medzi prvými dvoma hrami (po 1...d4 a 1...Se5) nájdeme aj recipročnú zámenu druhých ťahov bieleho. Veľkým kladom je aj takmer maximálna ekonómia bieleho i čierneho. Za jedinú mikroskopickú chybičku možno považovať opakovanie druhého ťahu bieleho (g4) v dvoch zdanlivých hrách. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Kompozičné stretnutie

Z iniciatívy šachového oddielu Slávia UPJŠ Košice sa v piatok 11. decembra tohto roku uskutočnilo prvé stretnutie záujemcov o kompozičný a riešiteľský šach. Prvá schôdzka bola zvolená pomerne narýchlo a teda nemohla byť verejnosť o nej ani dostatočne informovaná. Zúčastnili sa jej piati poprední skladatelia a riešitelia z Košíc. Riešili sa aktuálne otázky a problémy šachovej kompozície. Stretnutia by sa mali konať raz mesačne (o ich termínoch bude šachová verejnosť včas informovaná). Najbližšia sa uskutoční 22. januára 1988 o 17. hod. v klubovni šachového oddielu Slávia UPJŠ na Medickej ul. 6 v Košiciach (pre nekošických záujemcov je najvhodnejší spoj z autobusovej alebo železničnej stanice autobus č. 17 alebo električka č. 9). Všetci záujemci z Košíc i celého kraja sú už teraz srdečne vítaní. Stretnutia takéhoto druhu možno len privítať. Stmelili by sa pomerne silné šachové individuality z celého Východoslovenského kraja v prospech ďalšieho rozvoja šachu, čo si tradícia skladateľského i riešiteľského šachu u nás rozhodne zaslúži.


Vzad <<  >> Vpred