Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(30. 12. 1987)


Problém č. 1233 – originál

Ladislav Kočík, Košice

pozri text (4–5)Kontrolná notácia: b. Ka3, Vf1, Sb5, Ja5 (4), č. Ka1, Sd1, Pc2, c4, d2 (5), pomocný mat druhým ťahom – žartovný problém!!! Čierny začne a napomáha bielemu tak (aj s porušením bežných pravidiel šachu), že mu ten svojím druhým ťahom dá mat.

Posledné Šachové okienko každého roku patrí už žartovným problémom. Ten dnešný zvíťazil v skladateľskej súťaži vypísanej 13. novembra. Skladba nie je súčasťou dlhodobej riešiteľskej súťaže, ale jej najlepšieho riešiteľa odmeníme knihou. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1227 (C. Groeneveld): Tematickými štyrmi zdanlivými hrami sú: 1...K:d3, V:d3, S:d3, Vf6 2.Jf4, Jh4, J:d2, Dd5 mat. Rieši: 1.Dd1! s hrozbou 2.Df3 mat, 1...K:d3, V:d3, S:d3, Vf6 2.Je5, Jf4, Dh1, Vd4 mat. Okrem toho ešte jedna netematická obrana 1...Se3+ 2.V:e3 mat. Na prvý pohľad jednoducho, ale pritom originálne spracovaná zámena štyroch matov, pri trojnásobnej hre čierneho na poli d3. Spomedzi tých, ktorí uviedli všetky štyri tematické obrany sme vylosovali Ing. Jozefa Holubca z Košíc, ktorý dostane knižnú odmenu. Do dlhodobej súťaže bolo možné získať maximálne 2 body.


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po 21. kole

Za problémy č. 1221-1227 mohli získať riešitelia maximálne 3, 10, 2, 6, 2, 3 a 2 body. Spolu teda 28, a od začiatku súťaže za problémy č. 1207-1227 (76 bodov). Poradie najlepších riešiteľov vyzerá nasledovne: 69 bodov: Ing. J. Holubec (Košice), J. Majerčin (Košice), 68 bodov: F. Paluška (Michalovce), I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), 67 bodov: M. Revay (Spišská Nová Ves), 64 bodov: L. Matoňák (Poprad), 53 bodov: V. Boldižár (Košice), J. Barani (Harichovce), Ing. Ružinský (Košice), 52 bodov: M. Svrček (Martin), 43 bodov: V. Bunganič (Humenné), 36 bodov: Ing. Š. Viktor (Košice), 35 bodov: V. Schlosser (Prešov), 34 bodov: L. Kočík (Košice), 29 bodov: J. Janočko (Humenné), 27 bodov: Š. Burkuš (Košice), 25 bodov: J. Kojnok (Drienov), 17 bodov: Š. Mlynarčík (Tatranská Kotlina), 15 bodov: P. Palaščák (Rozhanovce), 12 bodov: J. Frický (Bardejov), P. Durst (Levoča), atď.

Námietky proti tomuto stavu zasielajte do 7 dní na adresu redakcie.


Vzad <<  >> Vpred