Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(20. 11. 1987)


Problém č. 1127

Cornelis Groeneveld

Pochvala

Chess Life 1986

Mat 2. ťahom (11–5)Kontrolná notácia: b. Ka7, Db3, Vd3, Sc7, Sh7, Jb1, Jg6, Pc3, e7, f2, g4 (11), č. Ke4, Vd6, Sa6, Sd2, Je8 (5), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Medzi najlepších dvojťažkárov súčasného kompozičného sveta patrí nesporne aj Holanďan Cornelis Groeneveld. Obdivuhodná je široká "paleta" jeho tvorby zvlášť v dvojťažkách. Komponuje klasické skladby tak dobre ako aj hypermoderné témy paradoxov atď. Je dostatočne známy aj u nás a často sa zúčastňuje našich skladateľských turnajov. Patrí medzi najčastejšie vyznamenávaných autorov súčasnosti. Dnes sme vybrali jednu z jeho najnovších prác. V známej kompozičnej rubrike v USA získala pochvalu jeho dvojťažka so zámenou štyroch matov. Veľmi dobrá práca s bezpešiakovou čiernou pozíciou má čo povedať každému skladateľovi. Pred úvodníkom sú na štyri zdanlivé hry, (ktoré vopred neprezradíme) pripravené maty, ktoré sa po správnom úvodníku zmenia. Tí, ktorí zašlú správne riešenie, získajú dva body do dlhodobej súťaže. Tých, ktorí navyše pripoja, aj štyri spomínané zdanlivé hry, zaradíme do losovania o knižnú odmenu. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1221 (M. Dukić): Rieši nenáročné a zrejmé 1.Se5! s hrozbou 2.V:c7 mat, 1...b3 2.V:c7+ Kb4 3.V:c4 mat, 1...Jd4 2.V:c7+ Jc6 3.d4 mat, 1...c6 2.d4+ J:d4 3.S:d4 (Sd6) mat. Tento drobný duál nehodnotíme. Typická autorova skladba s vtipnou, nasledovania a rozpracovaniahodnou myšlienkou. V danej pozícii však práca postráda ucelenosť a skôr sa podobá na schému. Riešitelia mohli získať maximálne 3 body.


Mat a pat

Prednedávnom vyšlo ďalšie v poradí už 12. číslo bulletinu Výboru šachového zväzu OV ČSZTV Martin a šachového oddielu TJ Lokomotíva Vrútky – Mat a pat. Popri sérii originálnych skladieb (45) obsahuje aj výsledok I. medzinárodnej skladateľskej súťaže Mat-Pat 1983-1985 – pomocné maty, zaujímavý článok M. Nemčeka ohľadne predchodcovstva v kompozičnom šachu, pokračovanie článku J. Kalendovského o štúdiách i propozície nových skladateľských turnajov. O tradične vzornú estetickú aj odbornú úroveň sa stará kolektív redaktorov na čele s L. Salaiom st.


Vzad <<  >> Vpred