Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(4. 9. 1987)


Problém č. 1216

Emil Převorovský

Šach, 26. 8. 1942

Mat 3. ťahom (5–4)Kontrolná notácia: b. Kc8, Vb4, Sf5, Je2, Je4 (5), č. Kd5, Pa4, e3, e7 (4), biely začne a dá tretím ťahom mat.

Po L. Knotkovi uverejňujeme v tomto roku skladbu ďalšieho predstaviteľa "Českej školy úlohovej". Emil Převorovský (20. 5. 1920 – 4. 10. 1942) vzhľadom k svojmu krátkemu životu zostal svetovej verejnosti temer neznámy. Napriek tomu dokázal vytvoriť viacero skvelých prác. Prvotinu uverejnil 15. 1. 1939 a na všeobecné prekvapenie ňou bol problém najťažšieho skladateľského žánru – štúdia. Neskôr svoju pozornosť venoval prevažne štúdiám, trojťažkám a mnohoťažkám. Dnes uverejňovaná trojťažka je posledným publikovaným problémom ešte za života skladateľa. Ťažká choroba (TBC) mu zabránila v rozpracovaní ďalších myšlienok a ukončila krátky, ale plodný život. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1210 (V. V. Kičigin): Najprv tematický pokus 1.Jg2? g3 2.De4 vyvracia 2...Sg4!!. Tu sa ukázal škodlivý motív prvého ťahu bieleho – blokovanie poľa g2. Preto rieši správny odskok jazdca 1.Jg6!! s hrozbou 2.Dh4 mat, 1...g3 2.De4! d:e4! 3.S:e6 mat, 2...Sg4 3.Dg2 mat. Vtipná drobnosť s obeťou bielej dámy. Skladba však obsahuje aj škodlivý duál 2.De2, čo kazí celkový dojem. K jeho odstráneniu stačí pridať čPd3. Za správne a úplné riešenie bolo možné získať maximálne 4 body.


Definitívny konečný stav riešiteľskej súťaže za I. polrok 1987

Oproti predbežnému konečnému stavu nedošli žiadne námietky, a preto tento stav 7. augusta nadobúda definitívnu podobu.

Víťazmi sa stali Ing. J. Holubec a J. Majerčin obaja z Košíc. Získali zhodne 76 bodov. Čo bol aj maximálny možný zisk v celej súťaži. Tretie miesto obsadil S. Kovaľský z Gelnice so ziskom 73 bodov.

Ďalšie poradie je nasledovné: 62 bodov: F. Paluška z Michaloviec, 59 bodov: A. Nandráži (Prešov), 55 bodov: Ing. J. Ružinský (Košice), 53 bodov: J. Janočko (Humenné), 51 bodov: M. Svrček (Martin), 50 bodov: F. Zgola (Košice). Ďalší riešitelia získali menej ako 50 percent možných bodov a ich poradie je zhodné s predbežným stavom.

Knižné odmeny získavajú prví piati v poradí, teda Ing. J. Holubec, J. Majerčin, S. Kovaľský, F. Paluška, A. Nandráži a z tých, ktorí získali aspoň polovicu maxima bodov Ing. J. Ružinský, M. Svrček a F. Zgola. Všetkým odmeneným srdečne blahoželáme a im i tým, ktorí nevyhrali želáme úspechy v novej súťaži.


Vzad <<  >> Vpred