Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(28. 8. 1987)


Problém č. 1215 – originál

RNDr. Stanislav Vokál, CSc., Košice

Mat 2. ťahom (6–13)Kontrolná notácia: b. Kf7, Dg4, Vf2, Sb8, Jc5, Je7 (6), č. Ke5, Da4, Va3, Sb1, Jb6, Jd4, Pc4, c6, d6, e6, f6, g5, g6 (13), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Autora dnešného originálu zdobí predovšetkým všestrannosť. Už viac rokov patrí medzi popredných skladateľov trojťažiek a hlavne mnohoťažiek. Rovnako kvalitné, ak nie lepšie, sú jeho výkony v praktickom šachu. Tentoraz predkladá našim riešiteľom modernú dvojťažku, ktorej riešenie obsahuje síce iba jednu, ale hodnotnú fázu. Ako dodatok hlavného obsahu riešenia je ešte jedna klasická téma Grimshaw. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1209 (J. Janočko): Autorom zamýšľané riešenie je 1.Je4!! tempo, 1...Kc4, Ke6 2.Jc3, Jf6 mat. Dva batériové maty s presným odskokom jazdca. A ešte raz dva ťahy čierneho kráľa 1...Kd4, Ke5 2.Jf6, Jc3 mat. Kým v prvom prípade batériový jazdec pokrýva voľné pole v matovej sieti (b5 a d7), v druhom zacloňuje čierne veže. Pri porovnaní všetkých štyroch matov vzniká akási pseudo recipročná zámena matov z oboch batérií. Skladba má však dve vedľajšie riešenia 1.Se7 a 1.Sf8 s jedným variantom 1...a3 2.D:b3 mat. Tieto nekorektnosti úplne kazia originálny moderný obsah úlohy. Oprava je jednoduchá – pridanie b.Jb7, výmena b.Sa3 za b.Pa3 a odstránenie č.Pa5. Čo však na to autor? Za kompletné riešenie bolo možné získať maximálne 6 bodov.


Úspechy východoslovenských skladateľov

K najplodnejším a najúspešnejším autorom u nás nesporne patrí Michal Hlinka z Košíc. Nie je to prvý raz a verme, že ani nie posledný raz, keď približujeme našim čitateľom úspešnú skladbu tohto štúdiára. Tentoraz získal cenné vyznamenanie – čestné uznanie – na kvalitne obsadenom turnaji maďarského šachového zväzu. V súťaži pod názvom "Dr. Linder-70" konkurovalo 91 štúdií od skladateľov z 15 krajín. Vyznamenaná skladba nášho autora má notáciu: b. Kf2, Ve5, Jd6 (3), č. Kh3, Vg6, Sf8, Pc4, e2, e4 (6) – remíza. Riešenie: 1.J:e4! Vg2+ 2.Ke1 Sb4+ 3.Jd2 c3 4.Ve3+ Kh2 5.V:c3!! Vg1+ (5...S:c3 pat) 6.K:e2 Vg2+ 7.Kd3 Vg3+ 8.Kc4 S:c3 9.J:f1 a remíza.


Definitívny konečný stav poslednej riešiteľskej súťaže prinesieme v nasledujúcej rubrike aj s menami výhercov knižných publikácií.


Vzad <<  >> Vpred