Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(15.4.1961)Skladba č. 13Vladimír Bosík, Turčianske Teplice

Práca 1958 (874)

Mat 3. ťahom (6–4)Kontrolná notácia: č. 13: b. Kg8, Da8, Sb4, Je5, Pe2, g4, č. Kd4, Sf6, Pb5, e3 – mat 3. ťahom.

Čistý mat, t. j. taký mat, v ktorom každé pole matovej siete je čiernemu kráľovi neprístupné z jediného dôvodu, je jedným z estetických zakončení šachovej kombinácie. V dnešnej úlohe sú takéto zakončenia tri. Riešenie aj s vlastnými poznámkami zašlite do šiestich dní na redakciu. Najlepších riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie úlohy č. 11 (C. Opalek – b. Kh3, Dh2, Je4, Pg6, č. Kh8, Va4, Sa3, Pc6, e3, h4 – trojťažka): 1.Df4 hrozí 2.Dh6+ Kg8 3.Jf6 mat. Proti tejto hrozbe má čierny tri obrany, ktorými však umožni tri varianty zakončené čistými matmi. 1...Ve4 2.Df7 Ve7 3.Df8 mat, 1...Kg7 2.Df7+ Kh6 3.Dh7 mat. V treťom variante po 1...Se7 2.Df7 hrozí nekryteľný 3.Dh7 mat. Bol by to síce čistý mat, ale neekonomický, lebo Je4 by bol mimo hry. Keďže hroziaci mat čierny nemôže pokryť, zahrá aspoň 2...Ve4 a teraz 3.Dh7 mat je už aj ekonomický. V českej úlohovej škole je čistota matu a jeho ekonomičnosť základným prvkom, na ktorom je celý tento problémový smer založený. Čistý mat v dvojťahových úlohách je už vyčerpaný a prevláda iba vo viacťažkách.

Knižné odmeny vyhrávajú lúštitelia: Ján Smutný, IX. trieda OSŠ, Detva. okr. Zvolen a Andrej Radič, Levoča, Ružová č. 2. Napriek tomu, že pôvodne bol v dôsledku zámeny štočkov uverejnený nesprávny diagram a že správny diagram sme uverejnili v č. 67 zo dňa 6. 4., mnohí lúštitelia si zámenu diagramu nevšimli a poslali nám nesprávne riešenie.


Vzad <<  >> Vpred