Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(22.4.1961)Skladba č. 14Jaroslav Hronec, Lučenec

Ľud 1954

Mat 2. ťahom (4–2)Kontrolná notácia: č. 14: b. Kf6, Df5, Pb6, g4, č. Kd8, Pg5 – mat 2. ťahom.

Keby v dnešnej úlohe bol na ťahu čierny, mohol by hrať iba 1...Ke8, na čo by prišiel 2.Dc8 mat. Zdalo by sa teda, že úloha je rozriešená a že stačí spraviť iba nejaký vyčkávací ťah. Možno však v tejto pozícii urobiť taký ťah, aby sa po ňom zachoval mat 2.Dc8? Ako sa sami presvedčíte, takýto ťah nejestvuje a preto biely prvým ťahom musí niečo v pozícii zmeniť. Ako to urobí – to je riešenie úlohy, ktoré pošlite do šiestich dní na redakciu. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 12 (Salai sr. – b. Kd7, Df7, Vb5, Vg3, Sb8, Sd1, Ja4, Jg2, Pf5, g6, h4, č. Ke4, Sf6, Pd4, d6, e6, g7, h5 – dvojťažka): 1.Vb4 tempo. Čierny kráľ dostal tri voľné polia, ale ak na ne vstúpi, dostane 2.De6 mat. Zaujímavejšie varianty nasledujú však po ťahoch 1...Se5 2.Jc3 mat, 1...e:f5 2.Ve3 mat, 1...d5 2.Sc2 mat. V každom z nich sa cyklicky otvorí pôsobnosť bielej figúry na jedno z voľných polí, druhé voľné pole si čierny zablokuje vlastnou figúrou a tretie biely pokryje matujúcim ťahom, v ktorom je využitá väzba pešiaka d4.

Knižné odmeny vyhrávajú lúštitelia: Pavol Jankovič, Kociha, p. Hrachovo, okr. R. Sobota a Imrich Zahuranec, Kráľovský Chlmec, Stalinova 10.


Vzad <<  >> Vpred