Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(8.4.1961)Skladba č. 12Ladislav Salai sr., Detva

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (11–7)Kontrolná notácia: č. 12: b. Kd7, Df7, Vb5, Vg3, Sb8, Sd1, Ja4, Jg2, Pf5, g6, h4, č. Ke4, Sf6, Pd4, d6, e6, g7, h5 – mat 2. ťahom.

Dnes uverejňujeme prvý originál! Zúčastní sa spolu so všetkými originálmi uverejnenými v tejto rubrike počas roku na okružnej súťaži československých šachových rubrík a veríme, že bude výzvou aj pre ostatných našich skladateľov.

Riešenie dnešnej tempovky, na ktorej je zvlášť cenný úvodník, treba poslať do šiestich dní na adresu redakcie. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 10 (V. Potočný – b. Kh6, Db2, Ve1, Sf3, Sg3, Jb5, Jf4, Pa4, c6, č. Kc5, Sd7, Jc8, Pc4, d4, e7 – dvojťažka): 1.Jd6 hrozí 2.Jb7 mat. Biely úvodníkom uvoľnil pole d6 pre čierneho kráľa. Ak si predstavíme, že by čierny kráľom na toto pole nemohol ťahať, vyšli by dva maty – 2.Ve5 a 2.Db5 mat. Čierny sa proti hrozbe bráni vzatím Jd6 buď pešiakom, alebo jazdcom, a tým si znemožní vstup na toto pole kráľom. Zdalo by sa preto, že by mohli nasledovať oba vyššie spomenuté maty, čo by bol duál. Lenže podľa toho, čím čierny zoberie Jd6, vylúči vždy jeden z duálov – hovoríme tu o antiduálovej kombinácií. 1...J:d6 2.Ve5 mat (vylúči mat 2.Db5) a 1...e:d6 2.Db5 mat, (vylúči mat 2.Ve5).

Knižné odmeny vyhrávajú: Jozef Bol, Bratislava, Povraznícka 12 a Július Sabo, Žiacky domov P. O. Hviezdoslava, Bratislava, ul. 29. augusta č. 10.

Opätovne upozorňujeme lúštiteľov, že v č. 65 z 1. 4. bol v dôsledku zámeny štočkov uverejnený nesprávny diagram a že opravu sme uverejnili so správnym diagramom v č. 67 zo dňa 6. 4.


Vzad <<  >> Vpred