Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(25.3.1961)Skladba č. 10Vojtech Potočný, Chtelnica

Práca 1954 (576)

Mat 2. ťahom (9–6)Kontrolná notácia: č. 10: b. Kh6, Db2, Ve1, Sf3, Sg3, Jb5, Jf4, Pa4, c6, č. Kc5, Sd7, Jc8, Pc4, d4, e7 – mat 2. ťahom.

V každej korektnej dvojťahovej úlohe na všetky obrany čierneho má ísť vždy iba jeden mat. Ak ide matov viac, úloha má kaz, ktorému hovoríme duál. Duály odstraňuje autor z úlohy preto už v priebehu skladby. Niekedy sa však vylučovanie duálov môže stať aj témou a vtedy sa duály vylučujú v priebehu riešenia. Túto tému – antiduálovú hru – vidíme aj v dnešnej úlohe od učiteľa z Chtelnice V. Potočného. Riešenie zašlite do šiestich dní do redakcie. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 8 (Formánek – b. Kh7, Dc8, Vf4, Vh6, Sf1, Sg7, Pb4, e2, e7, č. Kd5, Va3, Sa8, Sd6, Je5, Jf5, Pc5, f7 – dvojťažka). 1.e8J! hrozí 2.Jf6 mat. V hrozbe by si biely prerušil pôsobnosť Sg7 k poľu e5 a Vh6 k poľu d6. To využije čierny v obrane a tieto polia si odblokuje. Po 1...Sd6~ ale otvorí líniu Vh6 k poľu c6 a preto biely môže prerušiť pôsobnosť Dc8 k tomuto poľu – 2.Jc7 mat. Na predĺženú obranu 1...Sb8 2.Dc5 mat. Podobne po 1...Je5~ otvorí sa línia Sg7 až k poľu d4 a preto biely môže prerušiť pôsobnosť Vf4 k tomuto poľu – 2.e4 mat. A predlžená obrana 1...Jd3 2.Sg2 mat. Pretože tu ide o otváranie a zatváranie línií, hovoríme takejto téme líniové kombinácie.

Knižné ceny dostávajú: 1. M. Urbanec, Smrekovica pri Ružomberku, 2. Peter Kniška, Žilina, Sirotárska 2.


Vzad <<  >> Vpred