Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(11.3.1961)Skladba č. 8Inž. Bedrich Formánek, Bratislava

I. cena

Svet socializmu 1954

Mat 2. ťahom (9–8)Kontrolná notácia: č. 8: b. Kh7, Dc8, Vf4, Vh6, Sf1, Sg7, Pb4, e2, e7, č. Kd5, Va3, Sa8, Sd6, Je5, Jf5, Pc5, f7 – mat 2. ťahom.

V poslednom čase vyrástlo na Slovensku veľa nových riešiteľov a skladateľov šachových úloh. Veľkú zásluhu o to má jeden z popredných československých skladateľov – inž. B. Formánek. Svojimi šachovými rubrikami a tiež príručkou 353 šachových problémov vykonal veľa pre rast nových problémistov.

V jeho úlohe si treba všimnúť, že dáma nemusí byť vždy najsilnejšou figúrou. Po úvodníku, t. j. prvom ťahu bieleho, na každú obranu čierneho príde mat. Riešenie treba zaslať na redakciu do 6 dní. Hodnotné knihy dostane jeden alebo dvaja riešitelia.

Riešenie problému č. 6 (Brabec – b. Kb6, Dg6, Vc5, Vg4, Jb3, Jb4, Pf2, f5, č. Ke5, Se6, Sf8, Pb7, d5, d7, e4, e7, g7 – dvojťažka): 1.Jd2 tempo, t. j. nehrozí nič, ale každým svojím ťahom čierny si postavenie poškodí natoľko, že dostane mat: 1...Kd6 2.Vd5 mat, 1...Kd4 2.Jf3 mat, 1...e3 2.Jc4 mat, 1...Sf7 2.Ve4 mat. Všimnite si, že v každom mate je využitá väzba čierneho kameňa.

Knižné ceny vyhrávajú: Karol Karnet, Senica u/Myj. 872 a Arnold Schürger, Vyš. Medzev 62, okr. Košice.


Vzad <<  >> Vpred