Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(4.3.1961)Skladba č. 7Anton Fulla, Ostrava

Pochvalná zmienka

Práca 1958 (866)

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia: č. 7: b. Kf1, Da2, Vc8, Vh3, Sa6, Jc6, Je5, č. Kc3, Vf6, Sa1, Pb4, f3 – mat 2. ťahom.

Šachoví skladatelia vytvárajú svoje diela – šachové problémy – pre široké masy šachistov. Sú však šachisti, ktorí sa špecializujú na riešenie problémov a dosahujú v tejto disciplíne vynikajúce výsledky.

Jedným z najlepších slovenských riešiteľov je A. Fulla, ktorý žil donedávna v Ružomberku. Má za sebou rad úspechov v silne obsadených riešiteľských súťažiach, ale ako vidno z dnešnej úlohy, neostal bez úspechu ani v turnajoch skladateľských. Lebo tak to už býva, že riešitelia časom pociťujú túžbu po samostatnej tvorbe.

V č. 7 nájdete v krásnej forme spracovanú myšlienku, ktorá sa nikomu nemôže nepáčiť. Začne biely a po akejkoľvek odpovedi čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite do 6 dní na redakciu. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 5 (Šefc – b. Kh2, Dc2, Ve1, Ve6, Sb4, Sg6, Ja1, Jc7, Pb3, č. Kd4, Da2, Va5, Vd8, Sa7, Sf1, Jf4, Jg3, Pb5, e5, f6, h7 – dvojťažka): 1.Vc6 hrozí 2.Sc3 mat, 1...Se2! 2.Dc3 mat, 1...Jge2 2.De4 mat, 1...Jfe2 2.Dd3 mat, 1...D:a1 2.Df2 mat a séria ďalších variantov. Štvornásobné odväzovanie bieleho kameňa s rozličnými matmi si vyžaduje dobrú technickú zručnosť pri konštruovaní úlohy.

Knižné ceny vyhrávajú: Ján Šoltýs, Drevoimpregna, Liptovský Hrádok, Juraj Liba, Gelnica, Leninova 93.


Vzad <<  >> Vpred