Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(18.2.1961)Skladba č. 5Ján Šefc, Bratislava

Slovenský magazín 1941

Mat 2. ťahom (9–12)Kontrolná notácia: č. 5: b. Kh2, Dc2, Ve1, Ve6, Sb4, Sg6, Ja1, Jc7, Pb3, č. Kd4, Da2, Va5, Vd8, Sa7, Sf1, Jf4, Jg3, Pb5, e5, f6, h7 – mat 2. ťahom.

Skladby známych šachových majstrov (nie problémových!) bývajú zaujímavým dokladom ich vzťahu k problémovému šachu. Botvinnik, Smyslov, Keres, Luděk Pachman a mnoho ďalších veľmajstrov a majstrov sa príležitostne dostalo k skladbe problémov, predovšetkým štúdií. Niektorým (napr. Durasovi) bolo skladanie oproti praktickému šachu rovnocennou činnosťou, u ďalších dokonca silne prevládlo (Kasparian).

Z troch šachových majstrov športu na Slovensku sa iba Šefc venoval skladaniu, žiaľ, neskôr toho zanechal. Jeho dnešná úloha pochádza z čias, keď žil ešte v Prešove. Nájdete v nej zaujímavé odväzovanie bielej dámy. Začína biely a po akejkoľvek odpovedi dá ihneď mat. Riešenie pošlite do 6 dní na redakciu. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 3 (Ančin – b. Kf7, Dd8, Vb5, Vc3, Sb1, Se1, Jd5, č. Kd4, Da2, Ja8, Pe7, f5, g5 – dvojťažka): 1.K:e7 s hrozbou 2.Dh8 mat a šesťnásobná hra batérie v matoch po obranách 1...Da3+, Da7+, De2+, Da6, Dh2, D:b1. Na úvodníku (prvom ťahu) je cenné to, že umožňuje čiernemu sériu šachov.

Knižnú odmenu vyhráva: Karol Cintula, Cabaj 272, okr. Nitra.


Vzad <<  >> Vpred