Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(11.2.1961)Skladba č. 4Štefan Čuperka

Čestné uznanie

II. tematický turnaj Ľud 1954

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: č. 4: b. Kd8, Dc2, Va6, Vh6, Ja8, Je3, Pd4, d5, č. Kd6, Sa7, Sd7, Jg6, Pb6, c6, e6, g5 – mat 2. ťahom.

Priemerný vek slovenských problémistov je skutočne nízky (asi 31 až 32 rokov). Málo taktiež máme skladateľov, na ktorých už môžeme iba spomínať. Žiaľ, autor dnešnej úlohy, hoci by vekový priemer iba znížil, už nežije. Veľmi talentovaný Cíferčan nás opustil, sotva absolvoval Priemyselnú školu strojnícku v Trnave.

V úlohe č. 4 Čuperka spracoval tzv. poloväzbu, a to hneď dva razy. Začína biely a po akejkoľvek odpovedí čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite do 6 dní na redakciu. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 2 (Lačný – b. Kc5, Dg7, Se2, Sg5, Pe6, č. Kf5, Vh6, Pe3, e4, e5, f4, h7 – dvojťažka): 1.S:f4 tempo (t. j. čierny je v nevýhode z ťahu) 1...Vg6 2.D:e5 mat, 1...Vf6 2.Dg4 mat, 1...V:e6 2.Dg5 mat, 1...e:f4 2.Sg4 mat, 1...K:f4 2.Dg4 mat, 1...K:e6 2.Sg4 mat, 1...Vh6 po línii h5-h1 2.Df7 mat. Kombinačne bohatšiu dvojťažku s dámou a dvoma strelcami už asi nemožno vytvoriť. Sú v nej štyri varianty s blokovaním a tri doplňujúce hry.

Knižnú cenu vyhrávajú títo riešitelia: 1. des. abs. Kniebügl Anton, Olomouc, 2. inž. Hupka Ivan, Jur pri Bratislave, ČA 137.


Vzad <<  >> Vpred