Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(28.1.1961)Skladba č. 2Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

2. pochvalná zmienka

Práca 1951 (370)

Mat 2. ťahom (5–7)Kontrolná notácia: č. 2: b. Kc5, Dg7, Se2, Sg5, Pe6, č. Kf5, Vh6, Pe3, e4, e5, f4, h7 – mat 2. ťahom.

Lačný, dvojnásobný majster Československa a v súčasnosti nesporne najlepší skladateľ dvojťažiek v ČSSR, patrí k mladšej generácii našich problémistov, ktorá sa zoskupila predovšetkým okolo dnes už nejestvujúcej rubriky v bratislavskej Práci. K vrcholom jeho tvorby patrí I. cena v Memoriáli Przepiórku 1950, II. cena v Magyar Sakkélete 1955, I. cena v Československom šachu 1958 a unikátna prvotina – trojťažka, ktorá dostala I. cenu v Slovenskom magazíne 1943.

V č. 2 spracoval Lačný v jednoduchej forme jeden zo základných šachových motívov, obľúbené blokovanie polí. Ako v každej úlohe, začína biely a po každej odpovedi čierneho dá mat nasledujúcim ťahom. Riešenie pošlite do 6 dní do redakcie. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou. Vyžrebovanie riešiteľov problému č. 1 (uverejníme v sobotu 21. jan. v č. 15) prinesieme budúcu sobotu, pretože 6 dní určených na zaslanie riešenia uplynie v piatok 27. t. m. (počíta sa dátum poštovej pečiatky) a tak by sme všetkých riešiteľov nemohli pojať do žrebovania. Žrebovanie riešiteľov budeme teda prinášať vždy 14 dní po uverejnení problému. (kh)


Vzad <<  >> Vpred