Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(21.1.1961)V dnešnom čísle otvárame pravidelnú rubriku problémového šachu. Budeme v nej uverejňovať každý týždeň šachový problém na riešenie a spomedzi jeho správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch výhercov, ktorým pošleme hodnotné knihy.

Budeme sa snažiť oboznámiť vás postupne s tvorbou slovenských šachových skladateľov, ktorých je dnes temer 80. Pravda, obzvlášť privítame originálne príspevky "starých" a najmä nových autorov. Prvý raz uverejnené problémy sa zúčastnia na celoročnom turnaji československých rubrík, ktorý vypísala šachová sekcia ÚV ČSTV.

Prajeme si, aby sa táto rubrika stala obľúbenou medzi všetkými šachistami a aby im priniesla mnoho krásnych chvíľ strávených v ríši pútavých šachových problémov!


Skladba č. 1Alexander Pituk, Banská Štiavnica

2. pochvalná zmienka

Práca 1948 (174)

Mat 2. ťahom (6–9)Kontrolná notácia: č. 1: b. Ke1, Df5, Se5, Sg6, Jd5, Pc6, č. Ke8, Df7, Va8, Vh8, Sh6, Ja6, Jd7, Pe7, g5 – mat 2. ťahom.

Pituk je nestorom slovenských šachových skladateľov: temer 25 rokov bol nesporne najlepším československým autorom dvojťažiek a dva razy sa stal majstrom Československa. V dnešnej jeho úlohe si nezabudnite všimnúť čierne rošády. Začne biely a po každej odpovedi čierneho dá mat nasledujúcim ťahom. Riešenie pošlite do 6 dní na adresu redakcie. (B. Formánek)


Vzad <<  >> Vpred