Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(4.2.1961)Skladba č. 3Andrej Ančin, Komárno

II. cena

Práca 1948/I (132)

Mat 2. ťahom (7–6)Kontrolná notácia: č. 3: b. Kf7, Dd8, Vb5, Vc3, Sb1, Se1, Jd5, č. Kd4, Da2, Ja8, Pe7, f5, g5 – mat 2. ťahom.

Ančin patrí k staršej generácii našich šachových skladateľov a jediný z nej sa systematicky zaoberal trojťažkami. Dosiahol však veľmi pekné úspechy aj vo dvojťažkách.

Č. 3 obsahuje typickú hru batérie Dd8–Jd5 skonštruovanú do peknej, vzdušnej pozície. Začne biely a po každej odpovedi čierneho dá nasledujúcim ťahom mat. Riešenie pošlite do 6 dní na redakciu. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 1 (Pituk – b. Ke1, Df5, Se5, Sg6, Jd5, Pc6, č. Ke8, Df7, Va8, Vh8, Sh6, Ja6, Jd7, Pe7, g5, dvojťažka): 1.De6 hrozí 2.D:e7 mat (s väzbou Df7), 1...0-0! 2.J:e7 mat (opäť s viazanou dámou, ale tentoraz po inej línií), 1...0-0-0 2.Jb6 mat (pre zmenu viazaný jazdec), 1...Sf8 2.D:d7 mat, 1...Kf8 2.D:f7 mat, 1...Kd8 2.D:d7 mat. Ako vidno, rošáda je v problémoch prípustná, po obsahovej stránke sú však zaujímavejšie maty s viazanou figúrou.

Knižnú cenu vyhrávajú títo riešitelia: problém č. 1: 1. des. abs. Karel Hlavatý, Michalovce, 2. Edw. Borecki, Bratislava, Lesná 353/111. (kh)


Vzad <<  >> Vpred