Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(18.3.1961)Skladba č. 9Gejza Reiprich, Kremnica

2. čestné uznanie

Práca 1947/I

Mat 2. ťahom (7–3)Kontrolná notácia: č. 9: b. Kf4, Db2, Vd4, Se8, Pe2, e4, f6, č. Kc5, Vd7, Pb6 – mat 2. ťahom.

Autor dnešnej úlohy, Kremničan Gejza Reiprich, zložil už veľa dvojťažiek a trojťažiek, ktoré sa väčšinou zúčastnili turnajov Práce. Z nich jednu dnes predkladáme. Začína biely a na každú odpoveď čierneho dá mat. Jedného alebo dvoch riešiteľov, ktorí do šiestich dní zašlú riešenie na adresu redakcie, odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 7 (Fulla – b. Kf1, Da2, Vc8, Vh3, Sa6, Jc6, Je5, č. Kc3, Vf6, Sa1, Pb4, f3 – dvojťažka). 1.Jf3 tempo! Na šachovnici teraz vznikla zaujímavá pozícia. Na čierneho kráľa sú namierené dve "delostrelecké" batérie – Vc8 – Jc6 a Vh3 – Jf3. Obe však účinne kontroluje Vf6. Ale pretože je čierny na ťahu, musí ťahať Vf6 tak, že jednu z týchto batérií vždy uvedie v činnosť: 1...Vh6 2.Jh4 mat, 1...Vg6 2.Jg5 mat, 1...Ve6 2.Jfe5 mat, 1...Vd6 2.Jfd4 mat, a podobne 1...Vf8 2.Jd8 mat, 1...Vf7 2.Je7 mat, 1...Vf5 2.Jce5 mat, 1...Vf4 2.Jcd4 mat. V úlohe je ešte blokovanie: 1...Sb2 2.Dc4 mat, 1...b3 2.Dd2 mat a konečne 1...Vc6 2.Vc6 mat, 1...Vf3 2.Vf3 mat. Naozaj bohatá a pekná úloha.

Knižné ceny vyhrávajú: 1. Mil. Urbancová, Februárového víťazstva 30, Ružomberok, 2. Jaroslav Chodura, Čapkova 24, Ostrava XIII.


Vzad <<  >> Vpred