Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(1.4.1961)Skladba č. 11Cyril Opalek, Bratislava

Čestné uznanie

Slovenský magazín 1943

Mat 3. ťahom (4–6)Kontrolná notácia: č. 11: b. Kh3, Dh2, Je4, Pg6, č. Kh8, Va4, Sa3, Pc6, e3, h4 – mat 3. ťahom.

Je veľa prvkov, pre ktoré sa šachové úlohy páčia riešiteľom. Okrem kombinačných motívov to môžu byť aj motívy geometrické alebo ornamentálne, čiže motívy menej šachové a viac estetické. Jedným z nich je aj čistý mat. Je to taký mat, v ktorom každé pole matovej siete je čiernemu kráľovi neprístupné z jediného jedného dôvodu. Čisté maty prevládajú vo viacťažkách a sú náplňou problémového smeru, ktorý nesie názov "česká úlohová škola", lebo boli to práve českí majstri šachovej skladby, ktorí povzniesli začiatkom tohto storočia úlohy s čistými matmi na svetovú úroveň.

Aj v dnešnej úlohe sú tri varianty s čistými matmi. Autor dnes už prakticky netvorí a úloha pochádza z jeho skladateľských začiatkov. Jej riešenie treba poslať na adresu redakcie do 6 dní. Správneho riešiteľa odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 9 (Reiprich – b. Kf4, Db2, Vd4, Se8, Pe2, e4, f6, č. Kc5, Vd7, Pb6 – dvojťažka). 1.Vd6 tempo! 1...b5 2.Dd4 mat, 1...Kd6 2.Db6 mat, 1...Kc4 2.Vc6 mat. Po 1...Vd7~ sa hneď objaví 2.Dd4 mat a preto čierny si "predĺži" obranu 1...Vd6 2.Dc3 mat. Takémuto námetu hovoríme predĺžená obrana. Predĺžené obrany boli aj v úlohe č. 8.

Knižné odmeny vyhrávajú: M. Blatuh, Rudňany, Banícke učilište a Erik Trejbal, študent, Prešov, Stalinova 10.


Vzad <<  >> Vpred