Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(6.5.1961)Skladba č. 16Ladislav Salai sr., Detva

Ľud 1954

Mat 2. ťahom (6–5)Kontrolná notácia: č. 16: b. Kf4, Dc2, Jd8, Pd4, g6, g4, č. Kh6, Pd5, e4, g7, h7 – mat 2. ťahom.

Aké ťahy má k dispozícii čierny v dnešnej úlohe? Iba tri – 1...h:g6, 1...Kg6 a 1...e3. Na všetky však postupne vyjdú maty: 2.Dh2, 2.Dc6 a 2.Jf7. Čo musí teda hrať biely, aby danú pozíciu zachoval? Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie. Jedného alebo dvoch riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 14 (Hronec – b. Kf6, Df5, Pb6, g4, č. Kd8, Pg5 – dvojťažka): Úloha obsahuje tému biely na ťahu so zámenou jedného matu. Keby v postavení diagramu bol na ťahu čierny, dostal by po 1...Ke8 2.Dc8 mat. Po úvodníku 1.Dh7 na ten istý ťah 1...Ke8 nasleduje iný mat – 2.De7. Tomuto motívu hovoríme zámena matu. V našom prípade sa zamenil iba jeden mat, obyčajne sa ich v modernejšej dvojťažke zamieňa viac. O téme biely na ťahu hovoríme vtedy, keď na každý ťah čierneho pred aj po úvodníku nasleduje mat. Úloha obsahuje ešte jeden variant, ktorý pred úvodníkom nebol vidieť – 1...Kc8 2.Dc7 mat. Každej úlohe, ktorá neobsahuje viac ako sedem figúr dokopy, teda aj tejto, hovoríme miniatúra.

Knižné odmeny vyhrávajú lúštitelia: Mária Bolová, Bratislava, Povraznická č. 12 a Gustáv Koščák, ŠD kpt. Nálepku, Košice, ul. F. Urbánka č. 2/434.


Vzad <<  >> Vpred