Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(13.5.1961)Skladba č. 17Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (7–6)Kontrolná notácia: č. 17: b. Kh7, De7, Va3, Sc1, Pg2, g5, h3, č. Kf5, Dh2, Va4, Sg3, Pa5, h6 – mat 2. ťahom.

Ďalší originál do skladateľskej okružnej súťaže československých šachových rubrík. Zložil ho jeden z našich úspešných riešiteľov – študent I. Garaj z Bratislavy. Treba si tu všimnúť vnútornú jednotu obidvoch tematických, variantov. Riešenie pošlite do šiestich dní do redakcie. Jedného, alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 15 (Kozinka – b. Kb1, Vb7, Jc4, Pc2, d3, č. Ka4, Sh8, Pa5, b2 – trojťažka). Biely sa pokúsi vytvoriť hrozbu 2.Jb6 mat tematickým pokusom 1.Vb3?. Na to má ale čierny účinnú obranu 1...Sd4! Preto biely vytvorí inú hrozbu ťahom 1.d4! (hrozí 2.Jb2 Ka3 3.Vb3 mat). Čomu môže čierny zabrániť iba ťahom 1...Sd4. Biely prilákal čierneho strelca na d4 preto, aby teraz po 2.Vb3 musel prestať kryť jedno z polí b2, alebo b6. Po 2...S po uhlopriečke g1-a7 nasleduje 3.Jb2 mat a podobne na 2...S po uhlopriečke a1-h8 príde 3.Jb6 mat. Úlohám komponovaným v podobnom duchu hovoríme logické.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Miroslav Šidlo, n. p. Šohaj-Baraník, Strážnica na Morave, 2. Stanislav Zábojník, študent, Dubnica n/Nitrou č. 122, okr. Prievidza, p. Bojnice.


Vzad <<  >> Vpred