Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(27.5.1961)Skladba č. 19Miloš Sečkár, Trenčín

Práca 1948

Mat 3. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: č. 19: b. Kf6, Sg7, Jf8, Jh7, Pf5, č. Kg8, Sh5, Ph6 – mat 3. ťahom.

Rôzne témy, ktoré boli obsahom dvojťahových úloh, sa dajú práve tak dobre použiť aj v úlohách viacťahových. Je tu iba ten rozdiel, že vo viacťahovej úlohe je viac ťahov, a teda aj viac možností. Dnešná trojťažka obsahuje tiež jednu z tém, ktoré sa s obľubou používajú v dvojťažke – predĺženú obranu. Má štyri varianty, v ktorých sa daná téma objaví vo dvoch variantoch po prvom ťahu a v druhých dvoch až po druhom ťahu bieleho. Riešenie s udaním variantov pošlite do šiestich dní na adresu redakcie. Jedného, alebo dvoch riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 17 (I. Garaj – b. Kh7, De7, Va3, Sc1, Pg2, g5, h3, č. Kf5, Dh2, Va4, Sg3, Pa5, h6 – dvojťažka): 1.Sf4 hrozí 2.De5 mat. Teraz má čierny tri ťahy, ktoré zamedzujú hrozbe: 1...Vf4, Sf4, Kf4, po ktorých postupne nasleduje 2.Va5 mat, 2.g4 mat, 2.Vf3 mat. Takejto téme, keď do priesečníka pôsobnosti dvoch diaľkových figúr vstúpi tretia, hovoríme téma Plachuttu, podľa rakúskeho skladateľa z polovice 19. storočia.

Knižné odmeny dostanú riešitelia: 1. Pericht Alexander, technológ, Levice, ul. 28. okt. 13, 2. Pristaš E., Bratislava, Polná 21.


Vzad <<  >> Vpred