Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(3.6.1961)Skladba č. 20Juraj Brabec, Bratislava

Originál pre Čs. šport

Mat 2. ťahom (9–9)Kontrolná notácia: č. 20: b. Kc8, Db3, Vd2, Vf7, Sc7, Je7, Jg5, Pd6, f6, č. Ke5, Va5, Ve1, Sb8, Jf8, Jh6, Pb4, d4, f4 – mat 2. ťahom.

Obsah šachovej úlohy sa okrem predúvodníkových hier môže obohatiť aj o tzv. zvodnosť. Je to prvý ťah bieleho, ktorý zdanlivo rieši úlohu, kde na rôzne obrany čierneho vychádzajú maty, ale po jedinej obrane riešenie viazne. Táto obrana je vyvrátením zvodnosti. Varianty, ktoré vychádzajú po zvodnosti, v riešení vytvárajú vždy nejaký harmonický celok. Príkladom je i dnešná úloha, kde sa treba rozhodnúť medzi dvoma skoro rovnocennými ťahmi. Jej riešenie, v ktorom udajte varianty po zvodnosti a v riešení, pošlite na adresu redakcie do šiestich dní. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 18 (J. Pál – b. Kh5, Df4, Vc8, Sb8, Sd7, Jd1, Pf5, č. Kd5, Ve7, Sg7, Pa5, b5 – mat 2. ťahom): 1.Jf2 hrozí 2.Dd6 mat. Po tematických obranách 1...Ve5 a 1...Se5 sa prerušuje dáma k poľu d6, ale súčasne aj jedna z čiernych figúr, čo sa využije v mate (téma Grimshav): 2.Dd2 mat a 2.De4 mat. Čo je však najcennejšie na úlohe, je to, že na tie isté obrany pred úvodníkom, idú iné maty opäť s využitím prerušenia čiernych figúr – 1...Ve5 2.Jc3 mat, 1...Se5 2.Je3 mat.

Knižné odmeny vyhrávajú riešitelia: Ján Samjan, Ružomberok, Februárového víťazstva 37 a Augustín Šarvajc, Detva–Sídlisko, okres Zvolen.


Vzad <<  >> Vpred