Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(10.6.1961)Skladba č. 21Martin Folkmann, Žilina

IV. cena

Dresdner Anzeiger 1927

Mat 4. ťahom (6–10)Kontrolná notácia: č. 21: b. Ka5, Ve2, Vh3, Sa1, Pa2, b5, č. Ka3, Dg3, Vh7, Jg7, Jh1, Pa6, c4, f5, h4, h6 – mat 4. ťahom.

Zo starších prác slovenských skladateľov uvádzame dnes štvorťažku od M. Folkmanna, ktorá je komponovaná v duchu logickej školy. Pri jej riešení sa netreba obávať počtu ťahov, ale si uvedomiť, na ktoré pole má ťahať biely Sa1, aby tematický pokus s hrozbou 2.Sb4-f8+ bol riešením úlohy. V riešení uveďte prvý ťah a pokračovanie až do štvrtého ťahu a do šiestich dní pošlite na adresu redakcie. Jedného, alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 19 (M. Sečkár – b. Kf6, Sg7, Jf8, Jh7, Pf5, č. Kg8, Sh5, Ph6 – mat 3. ťahom): 1.Jg6 tempo. Pokračovania čierneho vedú teraz k štyrom variantom, v ktorých sa vždy ukáže predĺžená obrana čierneho Sh5. 1...S~ 2.Jhf8 s nasledujúcim 3.Je7 mat. Preto 1...Sg6 (predĺžená obrana) 2.Kg2 h5 3.Jf6 mat. V druhých dvoch variantoch sa ukáže predĺžená obrana až v druhom ťahu – 1...Kh7 2.Kf7 S~ 3.Jf8 mat a preto 2...Sg6 (predĺžená obrana) 3.h:g mat.

Knižné odmeny vyhrávajú: Gašparík Pavel, Koceľova 24, Bratislava a Šnírer Viktor, Ľubochňa č. d. 109.


Vzad <<  >> Vpred