Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(17.6.1961)Skladba č. 22Štefan Hrušík, Martin

Ľud 1955

Mat 2. ťahom (7–6)Kontrolná notácia: č. 22: b. Ke6, Dc5, Sa4, Sb2, Jd7, Pe2, g3, č. Ke4, Sg1, Jb4, Jg4, Pe7, f6 – mat 2. ťahom.

Najbežnejšími motívmi v dvojťahových úlohách sú blokovanie poľa čiernemu kráľovi a prerušenie línie čiernej figúre. Oba tieto motívy sú spracované v dnešnej úlohe v spojení so zámenou dvoch matov. Pred úvodníkom na dve obrany čierneho na poli e3 idú nasledovné maty – 1...Je3 2.Dd4 mat (prerušenie strelca g1), 1... Se3 2.Df5 mat (blokovanie e3). Po úvodníku na tie isté obrany idú iné maty s využitím tých istých škodlivých motívov. Riešenie pošlite do šiestich dní na adresu redakcie. Jedného alebo dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie úlohy č. 20 (J. Brabec – b. Kc8, Db3, Vd2, Vf7, Sc7, Je7, Jg5, Pd6, f6, č. Ke5, Va5, Ve1, Sb8, Jf8, Jh6, Pb4, d4, f4 – mat 2. ťahom). Na vyvolanie hrozby 2.Dd4 mat má biely dva tematické pokusy 1.Dc4? a 1.Dd3?. Čierny má k dispozícii štyri obrany 1...Je6, 1...Vd5, 1...Jf5, 1...Ve4. Po 1.Dc4 na tieto obrany vychádzajú postupne maty 2.De6 mat, 2.Dd5 mat, 2.Jc6 mat, 2.Jf3 mat. Ale po 1...d3! matu niet. Preto ťah 1.Dc4 je iba zvodnosť a riešením je 1.Dd3. Teraz na tie isté obrany vychádzajú tieto maty – 2.Jf3, 2.Jc6, 2.Df5, 2.De4. Z porovnania obsahu úlohy po zvodnosti a v riešení vidno, že maty 2.Jf3 zostávajú, ale menia sa obranné ťahy, po ktorých vychádzajú. Tento motív sa nazýva zámena obrán, alebo tiež téma Ruchlis podľa význačného sovietskeho skladateľa.

Knižné odmeny určil žreb pre Petra Knišku, Žilina, Sirotárska č. 2 a Jozefa Bola, Bratislava, Povraznícka 12.


Vzad <<  >> Vpred