Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Juraj Brabec

(1.7.1961)Skladba č. 24Arnold Pongrácz, Trnava

III. cena

Bristolský turnaj 1861

Mat 3. ťahom (10-7)Kontrolná notácia: b. Kd2, Vg7, Sa4, Jd3, Jh5, Pb6, c4, e3, e6, g2 – č. Ke4, Sh4, Jf6, Pb7, c5, f5, g3 – trojťažka.

Šachová úloha na Slovensku nemá dlhú tradíciu. V minulosti bolo málo skladateľov a na medzinárodných turnajoch sa skladby slovenských autorov zjavovali iba málokedy. Dnešná úloha je jednou z mála tých, ktorá nielenže sa zúčastnila na silnom medzinárodnom turnaji, ale bola odmenená dokonca III. cenou. Obsahuje dva zaujímavé tempové varianty, ktoré harmonicky na seba nadväzujú. Jej riešenie treba poslať do šiestich dní na adresu redakcie. Zo správnych riešiteľov vyžrebujeme jedného alebo dvoch výhercov knižnej odmeny.

Riešenie úlohy č. 22 (Š. Hrušík – b. Ke6, Dc5, Sa4, Sb2, Jd7, Pe2, g3 – č. Ke4, Sg1, Jb4, Jg4, Pe7, f6 – mat 2. ťahom). Predúvodníkové hry s blokovaním a prerušením línie čiernej figúry na poli e3 1...Se3 2.Df5 mat (blokovanie) a 1...Je3 2.Dd4 mat (prerušenie Sg1) sa po úvodníku 1.Dc1 zamenia za 1...Se3 2.Dh1 mat a 1...Je3 2.Jc5 mat. Doplnkové hry 1...Jd3 2.Sc6 mat, 1...Jd5 2.Sc2 mat.

Knižné odmeny vyhrávajú: 1. Wandera J., Nové Mesto n. Váhom, 2. Garaj Ivan, Pruské č. 25, okr. Pov. Bystrica.


Vzad <<  >> Vpred